Formge element

Här nedan kan du se en lista med funktionerna för alla element.

Aktiv - det här är det nuvarande tillståndet för elementet.

Bakgrund - du kan ändra menyns bakgrund; alternativen är färg och bild; klicka på färg och ange färgen du önskar från färgväljaren, du kan även kontrollera genomskinligheten. Klicka på Bild – du kan lägga till en av våra gratis bilder eller ladda up din egen bild. Du kan anpassa Bildpositionen via respektive knapp.

Oskärpa - denna funktion används för att dölja delar av elementet (oftast i skuggor) från kanterna mot insidan. På så sätt kan du göra elementet suddigt.

Teckentyp - du kan välja typsnitt för din text och lägga till effekt såsom fet-, kursiv- eller understruken text. Du kan också välja om texten ska vara upphöjd, nedsänkt eller skrivas med versaler.

Hörn - du kan skräddarsy varje hörn som du vill. För att ställa in hur pass avrundade hörnen ska vara, skriv ett tal mellan 0 och 999 i respektive fält. För att jämna ut alla kanterna, klicka på hänglåset i mitten.

Riktning - du kan ange riktning för skuggan.

Avstånd - ange avståndet mellan elementet och skuggan.

Skuggning - detta är en visuell effekt som skapar skugga vid elementet och man får illusionen att elementet höjs över objektet bakom den. Du kan anpassa genomskinligheten, riktningen, avståndet från elementet, dess storlek och oskärpan.

Teckensnitt - du kan välja teckensnitt för texten i ditt element.

Hover - den här funktionen utlöser en händelse när man håller muspekaren över elementet. Man kan till exempel ändra färgen på elementet för det här tillståndet.

Bildplacering - du kan anpassa dina bilder på olika sätt när det gäller dess placering. Alternativen är följande:

  • Normal - bakgrundsbilden kommer att behålla sin ursprungliga uppladdningsstorlek.
  • Proportionell - bakgrundsbilden kommer att fylla ut skärmen.
  • Anpassa - bakgrundsbilden kommer att behålla sin proportion mellan bredd och höjd.
  • Sida vid sida - bakgrundsbilden kommer att visas sida vid sida tvärs över sidhuvudet.
  • Ordna vertikalt - bakgrundsbilden kommer att visas sida vid sida tvärs över den vertikala axeln av sidhuvudet.
  • Ordna horisontellt - bakgrundsbilden kommer att visas sida vid sida tvärs över den horisontella axeln av sidhuvudet.

Alternativen för bildplacering är följande: Övre vänster, centrera överst, övre höger, mitten vänster, centrera i mitten, mitten höger, nedre vänster, centrera nedtill eller nedre höger.

Inre och yttre ram - du kan lägga till inre och yttre ram på dina element.

Inre och yttre glöd - du kan lägga till inre och yttre glöd på dina bilder.

Inmatningstext - du kan utforma texten som användarna kommer att skriva (du kan ange teckensnitt, färg, genomskinlighet och storlek).

Normal - det här är standardstilen för elementet, dvs. att Hover och Aktiv inte är påslagna.

Genomskinlighet - välj genomskinlighetsgrad för dina element.

Separatorfärg – välj färg för linjen som separerar knapparna i menyn.

Textfärg - du kan välja färg för ditt textelement.

Textskuggning - du kan lägga till textskuggning och ändra dess genomskinlighet, riktning, avstånd och oskärpa.

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER