E-postfilter

Med Oxxys e-posttjänst kan du hantera alla inkommande e-post genom att skapa filter. Du kan automatiskt ta bort ett visst meddelande, spara det i en särskild mapp eller använda autosvar.

För att ställa in e-postfilter:

 • Klicka på Kontoinställningar och gå till Brevlådor.
 • Gå till tredje fliken Lägg till E-postfilter.
 • Välj från rullgardinsmenyn e-posten du vill lägga till filter på.
 • Välj namn för ditt filter så att du kan känna igen det. Använd bara bokstäver och siffror.
 • Från rullgardinsmenyn under filterprioritet ska du välja högst eller lägst prioritet.
 • Från rullgardinsmenyn under filterkriterier behöver du välja villkor för att aktivera filtret.
  Alternativen är följande:
  • Ämne – ange specifika ord eller fraser som ämnet innehåller (eller inte innehåller). De andra alternativen är: Börjar med, Börjar inte med, Slutar med, Slutar inte med.
  • Från – ange specifika ord eller fraser som avsändaren innehåller (eller inte innehåller). De andra alternativen är: Börjar med, Börjar inte med, Slutar med, Slutar inte med.
  • Till - ange specifika ord eller fraser som mottagarens e-post innehåller (eller inte innehåller). De andra alternativen är: Börjar med, Börjar inte med, Slutar med, Slutar inte med.
  • Cc – ange specifika ord eller fraser som e-postadressen i Cc innehåller (eller inte innehåller). De andra alternativen är: Börjar med, Börjar inte med, Slutar med, Slutar inte med.
  • Brödtext – ange specifika ord eller fraser som brödtexten i innehåller (eller inte innehåller). De andra alternativen är: Börjar med, Börjar inte med, Slutar med, Slutar inte med.
  • Storlek – här kan du ange storlek på mailen och välja från rullgardinsmenyn om du vill filtrera mailen som är större eller mindre än en specifik storlek.
  • Meddelande är – här kan du ange typen av meddelande (t.ex. ett vanligt textmeddelande, ett flerdelat meddelande i MIME-format, m.m).
  • Meddelande har spampoäng – här kan du ange spampoängen för meddelandet du vill filtrera. Du får välja från 1 till 9.

Tänk på att du behöver välja en kombination av två alternativ från de två rullgardinslistorna under Filterkriterier. Du kan till exempel välja Ämne från första menyn och Innehåll från andra. I textområdet måste du skriva ett visst ord eller en fras. Då kommer alla inkommande mail som innehåller ordet eller frasen att filtreras.

 • Från rullgardinsmenyn Filteråtgärd - välj åtgärden som ska utföras när filterkriterierna uppfylls. Alternativen är följande:
  • Ta bort meddelande – detta kommer att radera meddelandet när det filtreras.
  • Använd autosvar – autosvar kommer att aktiveras när filterkriterierna uppfylls. Du kan välja autosvar från rullgardinsmenyn.
  • Spara meddelande i mapp – detta kommer att spara ditt meddelande i en viss mapp. Tänk på att du behöver skapa en mapp för att använda denna funktion.
  • Vidarebefordra meddelande till – detta kommer automatiskt att vidarebefordra meddelandet till en annan e-post när filterkriterierna uppfylls. Du måste lägga till e-posten där du vill få meddelandet som vidarebefordras.
  • Avvisa meddelande som svarar med fel – när filterkriterierna uppfylls, kommer avsändaren av inkommande e-post att få ett svar med fel. Du kan ange typen av fel i textområdet.
  • Välj om du vill fortsätta filtrera eller inte. Om filtreringen fortsätter går den igenom alla andra filter, annars stannar filtreringen vid respektive filter.
  • Klicka på Lägg till filter för att spara ändringarna.

Hantera spam-inställningar:

Med hjälp av spam-inställningarna kan du hantera mängden av oönskad e-post du får. Du kan ange spampoäng från 1 till 10. När inkommande e-post får spampoäng som är högre än det värde du har ställt in, markeras e-posten som spam. Du kan välja önskade inställningar för skräppostmarkering. Du kan också lägga till e-post i Vitlistan eller Svartlistan. I Vitlistan kan du lägga till e-postadresser du anser legitima för att se till att du alltid kommer att få mailen som du behöver. I Svartlistan kan du lägga till e-postadresser eller värdnamn som du inte vill ta emot e-post från.

Tänk på att spamfiltreringssystemet kan känna igen och behandla icke-spam meddelanden som spam om du använder mindre skräppostpoäng.

Konfigurera spam-inställningar för din brevlåda:

 • Klicka på Kontoinställningar och gå till Brevlådor.
 • Gå till fliken E-postkonton där du hittar alla dina brevlådor.
 • Använd sökfiltret nedan om du vill hitta ett visst e-postkonto.
 • Klicka på e-postadressen för att öppna inställningar eller välj ikonen under Alternativ.
 • Klicka på Spam-inställningar.
 • Välj spampoäng från rullgardinsmenyn.
 • Välj från rullgardinsmenyn hur ett meddelande med högre spampoäng än värdet du har angett ska filtreras. Alternativen är att lägga till ett spam-tagg framför det ursprungliga ämnet eller att generera skräppostrapport och bifoga det ursprungliga meddelandet som bilaga.
 • För att lägga till e-poster i Vitlistan eller Svartlistan klicka på Lägg till värde bredvid varje inställning.

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER