Video

Inställningar

Redigera video:

 • Klicka på Inställningar i elementmenyn (första ikonen till vänster): Settings icon Funktionerna är följande:
 • Ändra video – klistra in URL-adressen av en YouTube- eller Vimeo-video.
 • Kontrollrad – konfigurera inställningarna för din videospelare:
  • Dölj – videokontrollerna kommer att döljas automatiskt (spelknapp, volymkontroll och bildtext etc.) och dina besökare kommer inte att se dem.
  • Visa – videokontrollerna kommer att visas (spelknapp, volymkontroll, och bildtext etc.) och dina besökare kommer att kunna göra inställningar.
  • Dölj automatiskt – om du väljer det här alternativet, kommer videokontrollerna att döljas när videon börjar spelas upp.
 • Ytterligare alternativ:
  • Automatisk uppspelning - videon börjar spelas upp direkt när spelaren laddat färdigt.
  • Slinga – videon spelas om och om igen. Vid spellistor kommer hela spellistan att spelas upp och sedan börja om från första videon.
  • Visa titelrad – spelaren kommer att visa information som t.ex. videons titel innan videon spelas upp.
  • Ljuskontrollrad – spelaren kommer att visa upp kontroller med hjälp av ljustemat.

Edit video settings

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER