Meny

Inställningar

 • Öppna Inställningar från elementmenyn (första ikonen till vänster): Settings icon
 • Textinriktning - anger orienteringen och utseendet för texten i menyraden. Alternativen är följande:
  • Justera åt vänster – texten ställs i vänstra kanten av menyfliken.
  • Justera mot toppen – texten ställs i ovankanten av menyfliken.
  • Justera åt höger – texten ställs i högra kanten av menyfliken.
  • Justera mot botten – texten ställs i bottenkanten av menyfliken.
 • Mer-knapp text - detta pekar till resten av menyflikarna i fall menyn är för stor och ett utdrag visas; du kan ändra namnet på den här knappen.
 • Ytterligare alternativ:
  • Samma bredd för alla menyalternativ – med denna funktion kommer menytitlarna att ligga på samma avstånd från varandra.

Menu settings panel

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER