Twitter-hashtagg

Inställningar

Redigera Twitter-hashtagg:

  • För att öppna Inställningar välj första ikonen i elementmenyn: Settings icon
  • Hashtagg – här kan du lägga till hashtaggar som ska bifogas till dina tweet texter.
  • Tweet text – här kan du skriva en standardtext eller välja Ingen standardtext.
  • URL – ställ in URL-adressen av Twitter-hashtagg-knappen så att den ska hänvisa till respektive sida.
  • Knappstorlek – ange storlek för hashtagg-knappen, alternativen är: medel och stor.
  • Språk – välj språk för din hashtaggknapp.

Twitter hashtag Settings panel

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER