Google-karta

Inställningar

Redigera Google-karta:

 • För att öppna Inställningar klicka på första ikonen i elementmenyn: Settings icon
 • Adress - fyll i din företagsadress:
  • Centrera adress – placera markören i mitten av din Google-karta.
  • Dela din position – klicka på den här knappen för att dela din position på Google-kartan. Ett popup-fönster kommer att be dig om bekräftelse. Välj Tillåt.
  • Centrera markörGoogle-kartan centreras enligt markörens position.
 • Beskrivning – fyll i din adressbeskrivning; den kommer att dyka upp ovanför markören med ett klick.
 • Göm kontroll-karttyp – den här funktionen ger möjligheten att byta karttyper, som t.ex. Färdplan och Satellit.
 • Färdplan – välj karttypen som standardinställning; alternativen är: Färdplan, Satellit (visar upp Google Earth-satellitbilder), Hybrid (visar upp en blandning mellan vanliga och satellitbilder) och Terräng (visar upp en fysisk karta baserad på terränginformation).
 • Dölj zoom-kontroll – om du kryssar i rutan, kommer du att dölja zoom-kontrollen som ger möjlighet att zooma in och ut. Använd reglaget för att ställa in zoomnivån på kartan.
 • Dölj navigeringskontroll – du kan dölja navigeringsfunktionen genom att kryssa i rutan ovanför gatuvy-kontrollen. Du kan navigera kartans position genom att dra på kartan.
 • Dölj gatuvy-kontroll – om du inaktiverar gatuvy-kontrollen, kommer Pegman-ikonen att försvinna.
 • Avaktivera kartdragning – denna funktion tillåter inte användare att dra på kartan.

Google maps settings

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER