Text

Inställningar

Redigera text:

 • När du har lagt till elementet, dubbelklicka på textrutan och välj Redigera - första ikonen i elementmenyn.
 • Textredigeraren erbjuder flera alternativ för formatering:
  • Vänsterställ – vänstermarginalen är rak.
  • Centrera – texten justeras mot mitten.
  • Högerställ – högerrmarginalen är rak.
  • Justera – om du vill att din text ska se professionell ut, justera texten så att textstycket får en jämn och rak höger- och vänstermarginal.
  • Punkt- och nummerlista – lägg till punkter och nummer i din text genom att klicka på Punkt- eller Nummerlista.
  • Minska/Öka indrag – lägg till flikar eller flytta dem till vänster om marginalen.
  • Infoga/Redigera länk – med hjälp av denna knapp kan du infoga eller ta bort en länk.

Text editor

Infoga hyperlänk:

 • Lägg till text och klicka på Redigera i elementmenyn (första ikonen till vänster).
 • Markera texten du vill visa som en hyperlänk och klicka på Infoga/Redigera länk.
 • Ett popup-fönster kommer att visas med följande uppgifter som skall läggas till:
  • URL – klistra in URL-adressen.
  • Text att visa – här kan du skriva texten som du vill länka, annars kommer det att fyllas i automatiskt.
  • Titel – lägg till ytterligare text som ska visas när du håller muspekaren över länken.
  • Mål – välj Ingen om du vill att länken ska öppnas i Samma fönster eller Nytt fönster om du vill att länken ska öppnas i ett annat fönster.
  • Klicka på OK för att spara inställningarna.

 • Höger till vänster – ändra textens riktning till vänster eller höger.
 • Textfärg – klicka här om du vill ändra färgen på din text.
 • Typsnitt – markera texten du vill ändra och välj ett typsnitt från rullgardinsmenyn.
 • Rubriker – du kan skapa rubriker för olika textstycken med hjälp av de inbyggda stilarna.
 • Storlek – markera texten du vill ändra storleken på och välj storleken du vill ha.
 • Linjehöjd – ändra avståndet mellan raderna genom att markera dem och välja avståndsbeloppet.
 • B, I, U – fetstil, kursivstil och understruken.

Insert link panel in Text editor

Utforma text:

 • Klicka på stilikonen. Alternativen är följande:
  • Textskuggning – Vänligen klicka här för att se alla funktioner Stilredigeraren erbjuder.

Infoga tabell

För att skapa tabell på din webbplats:

 • 1. Lägg till ett textelement.
 • 2. Dubbelklicka inuti elementet för att börja skriva.
 • 3. Högerklicka med musen i textelement där du vill att din tabell ska placeras.
 • 4. Klicka på Infoga tabell och välj antalet rader och kolumner du önskar för tabellen.
 • 5. Sedan kommer tabellen att visas i textelementet – justera storleken genom att dra i hörnen.

Du kan också anpassa cellerna i din tabell. Alternativen är följande:

1. Cellegenskaper:

 • Bredd – du kan ange bredden på cellen i pixlar eller procent om du vill att de ska bli större eller mindre.
 • Höjd – du kan ange höjden på cellen i pixlar eller procent.
 • Celltyp – texten i cellerna kan anges som huvud- eller brödtext.
 • Omfång – detta visar förhållandet mellan huvud- och dataceller. Omfångsvärdena är följande:
  • Rad – anger att cellen är huvudcell för en rad.
  • Kolumn – anger att cellen är huvudcell för en kolumn.
  • Radgrupp – anger att cellen är huvudcell för en radgrupp.
  • Kolumngrupp – anger att cellen är huvudcell för en kolumngrupp.
 • H-justering – horisontell justering av innehållet i cellen. Markera cellerna du vill justera och välj mellan vänster, centrum och höger.
 • V-justering – vertikal justering av innehållet i cellen. Markera cellerna du vill justera och välj mellan toppen, mitten och botten.

2. Sammanfoga celler – du kan sammanfoga två eller fler celler på en rad eller i en kolumn. Till exempel kan du slå samman flera celler horisontellt för att skapa en tabellrubrik som hänvisar till flera kolumner.

3. Separera celler – du kan dela upp en sammanfogad cell.

Anpassningsfunktionerna för rader är följande:

1. Infoga rad före – lägg till en rad före en annan genom att markera raden och klicka på det här alternativet.

2. Infoga rad efter - lägg till en rad efter en annan genom att markera raden och klicka på det här alternativet.

3. Radera rad – ta bort en rad i en cell genom att klicka på cellen och klicka på det här alternativet.

4. Radegenskaper:

 • Radtyp – skapa kropp, huvud eller fot genom att klicka på respektive alternativ.
 • Justering – justera raderna mot vänster, mitten eller höger.
 • Höjd – välj höjd för raderna du har valt i pixlar eller procent.

5. Klipp ut rad – du kan klippa ut en eller flera rader från tabellen.

6. Kopiera rad – kopiera en eller flera rader från tabellen.

7. Klistra in rad före – de kopierade eller utklippta raderna kommer att visas före cellerna där du valt att klistra in dem.

8. Klistra in rad efter – de kopierade eller utklippta raderna kommer att visas efter cellerna där du valt att klistra in dem.

Anpassningsfunktionerna för kolumner är följande:

1. Infoga kolumn före – markera en kolumn och välj det här alternativet för att infoga en kolumn före en annan.

2. Infoga kolumn efter – markera en kolumn och välj det här alternativet för att infoga en kolumn efter en annan.

3. Radera kolumn – välj det här alternativet om du vill radera hela kolumnen.

För att ta bort hela tabellen klicka på Radera tabell.

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER