Gruppering av element

Med Oxxy kan du skapa en grupp av element. Så kan du redigera flera element som en helhet, du kan till exempel flytta hela gruppen på en gång. Du kan också redigera varje element för sig i läget "Redigera grupp".

För att gruppera element:

  1. Markera elementen du vill gruppera
  2. Klicka på knappen Gruppera element som visas upp i elementmenyn.

För att aktivera läget Redigera grupp

  1. Markera gruppen
  2. Klicka på knappenRedigera grupp

För att avgruppera en grupp av element

  1. Markera gruppen
  2. Klicka på knappen Avgruppera

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER