Villkor för användning

Användarvillkor avseende webbplatsen www.oxxy.com och / eller någon underwebbplats och / eller tillhörande domäner av www.oxxy.com ("Webbplatsen").

Allmänt

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGA. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON AV VÅRA TJÄNSTER (ENLIGT DEFINITIONEN HÄRUNDER), GODKÄNNER DU ATT FÖLJA VILLKOREN SOM BESKRIVS HÄRI, VÅR SEKRETESSPOLICY, SAMT ALLA VILLKOR SOM HAR INFÖRLIVATS GENOM HÄNVISNING. ANVÄND INTE WEBBPLATSEN OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA VILLKOR.

Definitioner

"Vi" / "Oss" / "Vår" / "Oxxy" betyder Oxxy Limited (C 50382) som ligger i HE PLAZA COMMERCIAL CENTRE LEVEL 8 / SUITE 5, BISAZZA STREET, SLIEMA SLM1640, MALTA (som har tillstånd att driva, representera och underhålla Webbplatsen av Oxxy SA(B233295) i 681, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg och / eller dotterbolag och / eller filialer i Oxxy gruppen medverkar i tillhandahållandet av tjänster, inklusive nämnda Oxxy SA(B233295) i 681, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

"Du" / "Din" / "Dig" / "Användare" innebär Användaren av Webbplatsen och / eller kunden av "Tjänsten" (enligt definitionen nedan) inklusive Användare som erbjuder innehåll och / eller andra material eller tjänster på eller via Webbplatsen.

Tjänstens omfattning

”Tjänsten” innebär alla tjänster som erbjuds av Oxxy på eller via Webblatsen, inklusive olika verktyg för byggande av Webbplatser och webbapplikationer som tillhandahålls av Oxxy så att Användare (inklusive individer, företag och/eller utvecklare) kan skapa och publicera webbplatser. Tjänsten innefattar även webbhotell för webbplatserna som har skapats av Användare via Webbplatsen.

"Immateriella rättigheter" innebär alla förvärvade, befintliga och framtida upphovsrättigheter och alla andra rättigheter, både registrerade och oregistrerade, inklusive men inte begränsat till varumärken, domännamn, know-how, design och patenträttigheter och alla andra liknande äganderätter som kan ägas av privatpersoner, företag, bolag eller andra enheter som Vi i detta nuet eller när som helst kan ha rätt till i enlighet med tillämpliga lagar.

Förbehåll

Oxxy förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera villkoren och bestämmelserna för användning av Webbplatsen och allt innehåll som finns på Webbplatsen eller tjänster som erbjuds via Webbplatsen när som helst. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter publiceringen av ändringar eller modifieringar kommer att bekräfta Ditt godkännande av sådana ändringar eller modifieringar. Du bör granska Webbplatsvillkoren och tillämpliga policyer med jämna mellanrum för att hålla reda på vilka villkor som gäller för din användning av Webbplatsen. Om Du inte accepterar de ändrade villkoren, skall Du sluta använda Webbplatsen.

Du har rätt att använda Vår Webbplats och / eller Våra Tjänster (oavsett om din åtkomst eller användning är avsedd) endast om Du accepterar att följa alla tillämpliga lagar och dessa Villkor (som utgör ett bindande avtal mellan Oxxy och Användaren av Oxxys tjänster) samt Vår Sekretesspolicy. Vissa tjänster kan kräva ytterligare villkor och bestämmelser. För att kunna använda dem behöver Du acceptera de nämnda villkoren genom att klicka på knappen "Jag godkänner” eller via liknande metoder.

Du är ansvarig för all åtkomst till Webbplatsen via din Internet-anslutning, även om Webbplatsen används av en annan person.

Vi förbehåller Oss rätten att begränsa din tillgång till Webbplatsen eller vissa delar av Webbplatsen. Tillgång till begränsade områden på Webbplatsen kan endast ske via registrering eller andra villkor. Om vi tillåter Dig att få tillgång till ett begränsat område, kan vi återkalla det tillståndet när som helst (även när Du bryter mot något av Användarvillkoren).

Utan inverkan på övriga villkor, ska Du garantera, ifall Du använder Webbplatsen och / eller Våra tjänster på uppdrag av någon enhet, att Du är fullt behörig att acceptera dessa villkor för en sådan enhets räkning, och att en sådan enhet samtycker till att gottgöra Dig och Oxxy för eventuella brott mot dessa villkor.

Utan inverkan på övriga villkor, ska Du garantera att, ifall Du använder Webbplatsen eller Våra tjänster (inklusive registrering) på uppdrag av omyndiga personer, att Du är fullt behörig att acceptera dessa villkor å deras vägnar. Du ska även samtycka till att vara helt ansvarig för eventuella och / eller alla åtgärder som genomförs av den omyndige. Utöver allt annat som ingår i dessa villkor godkänner Du härmed att hålla Oss skadeslösa och befria Oss från allt ansvar som uppstår från (eller på något sätt är relaterat till) användning av Webbplatsen och / eller Tjänsterna av den omyndige.

Allmänna skäl för avstängning

Du får inte använda Tjänsten och Ditt godkännande av dessa villkor kommer att anses som ogiltigt om:

 1. Du inte är myndig för att kunna ingå i ett bindande avtal med Oxxy, eller
 2. Du (när som helst) anger registreringsinformation eller annan begärd information som är falsk eller felaktig, eller
 3. Du är förhindrad att ta emot Tjänsten enligt lagarna i Republiken Malta eller andra länder inklusive landet Du befinner Dig i eller där Du använder/kommer att använda Tjänsten.

Tjänsten

Under förutsättning att Du godkänner alla dessa villkor och Vår sekretesspolicy och alla tillämpliga lagar, erbjuder vi Tjänsten (enligt definitionen ovan). Tjänsten erbjuds antingen gratis eller som avgiftsbelagd prenumeration i fall av Premium- och uppgraderade tjänster. Vi tillhandahåller Webbplatsen och Våra tjänster i ”befintligt skick” och gör inga utfästelser vad gäller kvalitet, fullständighet och noggrannhet av innehållet på denna Webbplats. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi uttryckligen:

 1. alla villkor och bestämmelser som annars hade gällt enligt lag för dessa användarvillkor, och
 2. allt ansvar gentemot Dig, oavsett om det uppstår under dessa användarvillkor eller på annat sätt i samband med Din användning av Webbplatsen.

Ovanstående är en omfattande begränsning av ansvar (utöver och inte istället för vad som anges nedan) som gäller för alla skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, särskilda, allmänna, följdskador eller andra skador, dataförlust, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom och krav från tredje part.

Oaktat det föregående är ingenting i dessa användarvillkor avsett att utesluta eller begränsa ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas. Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar Vårt ansvar gentemot Dig för dödsfall eller personskada till följd av Vår försumlighet.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att Webbplatsen är tillgänglig hela tiden. Men vi kan inte garantera att Webbplatsen eller någon enskild funktion av Webbplatsen (inklusive tillgång till tjänster) alltid kommer att vara tillgänglig och / eller felfri. I synnerhet kan Webbplatsen vara otillgänglig under perioder då vi genomför uppgraderingar eller utför grundläggande underhåll på Webbplatsen.

Avgifter

Trots att Du är tvungen att registrera Dig på Vår Webbplats för att kunna använda Vår plattform, är Våra huvudtjänster (dvs webbhotell och byggande av Webbplats) kostnadsfria. Våra kostnadsfria tjänster kan stödjas av reklam. Du kommer att ha möjligheten att uppgradera Ditt konto och köpa premiumtjänster (som kan vara olika och erbjuds i olika takt) och ytterligare funktioner som kan tillhandahållas av Oss, Våra dotterbolag eller affärspartner genom att prenumerera på dessa tjänster (Prenumerationen).

Du kan betala antingen månadsvis eller årsvis. Du kan uppgradera eller nedgradera din prenumeration till vilken annan prenumeration som helst för att använda tjänster som Oxxy för närvarande erbjuder.

För att undvika avbrott i de tjänster som erbjuds till Dig i slutet av din prenumeration, kommer din prenumeration att förnyas automatiskt för ytterligare en period tills den uttryckligen annulleras av Dig. Annulleringen måste utfärdas via Webbplatsens gränssnitt eller via Oxxys supportadresser. Uppsägning som utfärdas via Webbplatsens gränssnitt måste göras minst en (1) dag innan giltighetstiden för din prenumeration löper ut. Uppsägning som inte sker via Webbplatsens gränssnitt måste göras minst tre (3) dagar innan giltighetstiden för prenumerationen löper ut.

Premium- och de uppgraderade tjänsterna som tillhandahålls av Oxxy (enligt definitionen ovan) tillhandahålls i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor och de särskilda kommersiella bestämmelserna och policyerna (inklusive uppsägningstid) som beskrivs på Webbplatsen och sådana bestämmelser och policyer som kan ändras, är införlivade häri genom hänvisning och skall betraktas som en integrerad del av detta. Oxxy förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst.

Betaversion

Oxxy har för närvarande släppts i Betaversion för användning av registrerade Användare. DU BEKRÄFTAR ATT WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER ÄR I BETA FORM OCH TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH KAN INNEHÅLLA FEL OCH / ELLER "BUGGAR”, OCH OXXY SÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR TILLGÄNGLIGHETEN, SÄKERHETEN, OCH TILLFÖRLITLIGHET AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN.

Tredjepartsinnehåll, Webbplatser och tjänster

Webbplatsen kan innehålla tredjepartsinnehåll (t.ex. bilder, widgets, text och ljud) och / eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser och onlinematerial. Vi är inte ansvariga för och stödjer inte sådant innehåll, externa webbplatser eller resurser.

Du använder tredjepartsinnehåll och / eller webbplatser och resurser på egen risk och befriar Oss från allt ansvar till följd av din användning av tredjepartsinnehåll och / eller tillgång till tredjepartswebbplatser.

Du bekräftar härmed och accepterar att Oxxy har rätten att när som helst kräva att Du omedelbart tar bort innehåll från tredje part från en webbplats eller annan webbplattform som har skapats och / eller publicerats av Dig på Webbplatsen och / eller att Du inaktiverar tillgången till ett visst tredjepartsinnehåll. I fall Du inte tar bort sådant innehåll inom 24 timmar efter att Oxxy har begärt det, godkänner Du härmed att Oxxy kan inaktivera åtkomst till Ditt innehåll som skapats och / eller publicerats av Dig på Webbplatsen och / eller ta bort din Webbplats utan något som helst ansvar gentemot Dig (Du kommer inte att ha rätt till ersättning för alla belopp Du betalade till Oss). Du accepterar härmed att hålla Oss helt skadeslösa med hänsyn till vad som beskrivs nedan i dessa villkor.

Oxxy (i samarbete med sina partners) kan erbjuda Dig ett eller flera nya e-postkonton (som en del av Prenumerationen eller som ett specialerbjudande eller mot en extra kostnad vilket kommer att meddelas till Dig via denna Webbplats eller på andra sätt) som kommer att kopplas till din domänregistrering. För att skapa ett e-postkonto (som även kan innefatta företags e-postkonton) via Oxxy kommer Du att bli ombedd att fylla i en särskild blankett och välja en ny e-postadress. Sedan kommer blanketten att bearbetas av värden som kommer att hantera e-postkontot. Läs Vår Sekretesspolicy för ytterligare information om hur vi behandlar Dina personuppgifter och för att få veta mer om försiktighetsåtgärderna som vi tar när auktoriserade tredjeparter, inklusive externa / tredjepartstjänsteleverantörer (såsom e-postleverantörer) har tillgång till denna information för att kunna erbjuda Dig tjänster (t.ex. ett e-postkonto) som Du begär från eller genom Oxxy.

Förutom ovanstående och utan att det påverkar något annat i dessa villkor, godkänner Du härmed att Oxxy inte har något som helst ansvar om tredjepartstjänster som Du använder på eller via din Oxxy-webbplats (inklusive men inte begränsat till betalning och e-handelstjänster), och att all användning av sådana tredjepartstjänster ska ske på Ditt eget ansvar. Du bekräftar och accepterar att möjligheten att länka till sådana tredjepartstjänster (såsom införandet av PayPal-knappar och liknande) tillhandahålls av Oxxy endast som en del av tjänsten, men det skall inte anses som orsak till att kräva ansvar från Oxxy.

Vi uppmanar Dig att bekanta Dig med alla villkor och / eller integritetspolitik när det gäller tredje part.

Användarkonto och lösenord

När Du registrerar Dig hos Oss (för gratis eller premiumtjänster) kommer Du att bli ombedd att välja ett användarnamn (din e-postadress) och ett lösenord för Ditt konto. Vi kan också erbjuda Dig möjligheten att registrera Dig (och / eller logga in på Webbplatsen och / eller Tjänsten) genom att använda Dina befintliga konton hos vissa tredjepartstjänster som Facebook och / eller Google+.

Du är ensamt ansvarig för att hemlighålla Ditt lösenord och fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på Ditt konto.

Du accepterar härmed att inte använda kontot, användarnamnet eller lösenordet av en annan Användare utan tillstånd eller avslöja Ditt lösenord till någon tredje part eller göra något annat som kan äventyra säkerheten för Ditt konto.

Du accepterar att meddela Oss omedelbart om eventuell otillåten användning av Ditt lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerheten och förstår att vi förbehåller Oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot personer som missbrukar sina konton på Vår Webbplats.

Oxxy kommer inte att vara ansvarig för Dina förluster som orsakats av obehörig användning av Ditt konto, användarnamn och / eller lösenord.

Din Webbplats subdomäner

När Du skapar din Webbplats via Vår Webbplats erbjuder Vi Dig möjligheten att välja en subdomän för Ditt konto (till exempel http://ACCOUNTSUBDOMAIN.oxxy.com/sitename). Oxxy behåller äganderätten till Din subdomän och ger Dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överlåtbar, fritt återkallelig licens enbart för att använda subdomänen på Webbplatsen. Subdomänen Du väljer för din Webbplats och Ditt konto kan inte överföras. Du kommer att vara ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på din subdomän, Din webbplats och Ditt konto. Oxxy skall inte på något sätt vara ansvarig för din användning av andra varumärken eller andra immateriella rättigheter i namn, domäner, subdomäner eller i länkade rubriker av Ditt konto, din webbplats eller någon annanstans. Du kan uppgradera din plan när som helst och köpa Ditt eget domännamn (inklusive domännamn som erbjuds av Våra domänleverantörer).

Förbjuden aktivitet

Ditt tillstånd att använda Webbplatsen är personligt och kan inte överlåtas. Din användning av Webbplatsen är beroende av Ditt godkännande av dessa användarvillkor. Du godkänner i synnerhet att Du inte kommer att:

 1. använda Webbplatsen och / eller Tjänsten för brottsliga eller bedrägliga ändamål;
 2. använda Webbplatsen för att förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter, inklusive utan begränsning andras privatliv eller rättigheter till publicitet;
 3. ladda upp, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra material som är föremål för immateriella rättigheter eller på annat sätt omfattas av tredje parts äganderätt såvida inte Du är ägare av dessa rättigheter eller har tillstånd från den rättmätiga ägaren att lägga upp materialet och att bevilja Oxxy och / eller någon av dess Användare alla licensrättigheter som beviljas häri.
 4. använda svordomar eller andras varumärken eller andra immateriella rättigheter i namnet, domänen eller subdomänen för din Webbplats (eller någon annanstans).
 5. ladda upp, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra material som Du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller enligt avtal eller lojalitetsplikt (t.ex. insider-information, patentskyddad eller konfidentiell information som har inhämtats eller avslöjats som en del av anställningsförhållanden eller under sekretessavtal).
 6. ladda upp, e-posta, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra oombedd eller oauktoriserad reklam, värvningar, reklammaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller någon annan form av erbjudande;
 7. skicka "skräppost" för att främja din Webbplats eller innehåll, eller delta i oetisk marknadsföring, reklam eller andra metoder, inklusive att skicka innehåll eller e-post (antalet e-postmeddelanden man kan skicka är begränsat till 100 per timme för varje konto på Vår Webbplats);
 8. uppträda som en annan person eller enhet, falskeligen uppge eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet i samband med Webbplatsen;
 9. störa driften av Webbplatsen eller Våra servrar eller nätverk som används för att göra Webbplatsen tillgänglig; eller bryta mot några krav, policys eller regler för sådana nätverk;
 10. överföra eller på annat sätt tillgängliggöra virus, maskar, trojaner eller en annan datakod som är skadlig eller invasiv eller är avsedd för att skada driften av eller övervaka användningen av någon hårdvara, mjukvara, eller utrustning;
 11. reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller på annat sätt utnyttja i kommersiellt syfte, någon del av, användning av, eller tillgång till Webbplatsen;
 12. modifiera, anpassa, översätta, bakåtutveckla (reverse engineer), demontera eller dekompilera någon del av Webbplatsen. Om Du vill bakåtutveckla någon del av Webbplatsen för att skapa kompatibla program måste Du kontakta Oss
 13. ta bort upphovsrätts- eller varumärken eller andra immateriella rättigheter och / eller andra äganderättsmärken från Webbplatsen;
 14. skapa en databas genom att systematiskt ladda ner och lagra Webbplatsinnehåll;
 15. använda någon automatisk anordning eller manuell process för att samla Webbplatsinnehåll eller reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av Webbplatsen utan Vårt skriftliga medgivande. Oaktat det föregående, beviljar vi operatörerna av offentliga sökmotorer tillstånd att använda applikationer för informationssökning för att kopiera material från Webbplatsen för det enda syftet att skapa allmänt tillgängliga sökbara index för material, endast i den utsträckning det är nödvändigt för att skapa allmänt tillgängliga sökbara index av sådana material i samband med varje operatörs offentliga söktjänst. Detta påverkar inte på något sätt någon sökmotoroptimering (SEO) relaterad till din Webbplats. Om Användare anger via respektive kryssrutor (eller andra liknande metoder) att de vill att Användarwebbplatsen skall indexeras på sökmotorer, kommer Oxxy att hjälpa till i detta avseende (utan att garantera några resultat när det gäller webbplatsranking eller liknande mål).

Vi förbehåller Oss rätten att återkalla dessa undantag antingen generellt eller i särskilda fall.

Du kan skapa en länk till denna Webbplats, under förutsättning att:

 1. Länken är laglig och är inte:
 1. vilseledande eller kan antyda någon typ av association eller godkännande av Oss som inte finns, eller
 2. skadlig för Oxxys rykte;

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst kräva att Du omedelbart tar bort en länk till Webbplatsen och Du skall omedelbart följa Vår begäran att ta bort en sådan länk.

Eget ansvar

Utan inverkan på övriga villkor samtycker Du till det fulla ansvaret för alla Dina aktiviteter när Du använder Webbplatsen och / eller Tjänsten, inklusive Ditt beteende på Webbplatsen och något eller allt innehåll Du kan skicka, publicera, dela eller på annat sätt tillgängliggöra via Webbplatsen. För att undvika alla tvivel, kommer Du ansvarig för att Du inte bryter mot några lagar, inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagar och tredjepartsrättigheter.

Uppsägning

Din prenumeration för Våra premiumtjänster kommer att fortsätta tills Du avbryter den. Uppsägning (eller nedgradering) kommer att ske i slutet av den avtalade prenumerationsperioden (dvs i slutet av månaden eller i slutet av året). Om inte annat krävs enligt tillämpliga lagar, erbjuder Vi inga återbetalningar för delvis oanvända månader utan endast återbetalningar för månader som ännu inte har börjat. Denna uppsägningspolicy gäller för alla premiumtjänster UTOM DOMÄNER. Se "Domänvillkor" nedan för mer information. Om Du vill avbryta eller nedgradera Dina premiumtjänster (eller någon prenumeration Du kan ha hos Oss), kontakta Oss på: support@oxxy.com.

Återbetalningspolicy

Oxxy erbjuder både gratis och betalda tjänster. Om Du av någon anledning är missnöjd med tjänsten, kan Du begära annullering inom fjorton (14) dagar från aktiveringen av Ditt konto i samband med Tjänsten och Du kommer att få en återbetalning inom fjorton (14) dagar från den dag då vi blir vederbörligen informerade om din begäran om att avbryta respektive tjänst. Pengarna-tillbaka-garantin gäller INTE för registrering av domännamn och andra domännamnstjänster. Om Du väljer att köpa ett eget domännamn, är köpet icke-återbetalningsbart och det gäller tills varaktigheten av domänperioden har löpt ut.

Vi kan hjälpa Dig att överföra eller peka din domän till värden Du önskar. Värdet för Din återbetalning kommer att utgöras av priset på betaltjänsten Du köpte från Oxxy med avdrag för domännamnsregistreringsavgifter och satsningsavgifter.

Vid uppgradering från en (betald) Prenumeration till en annan, skall priset på den uppgraderade Prenumerationen utgöras med avdrag för eventuella belopp som tidigare betalats för relevanta oanvända perioder som kommer att omfattas av den uppgraderade Prenumerationen (till exempel om en Användare har betalat för en 12-månadersperiod (Y X 12) och den 7:e månaden beslutar hen att uppgradera Prenumerationen till en Prenumeration som kostar mer per år ("Z" X 12), skall beloppet som skall betalas för den uppgraderade prenumerationen räknas ut proportionerligt (pro rata) "Z" X 12 minus Y "X 5" [5 är antalet månader som tidigare betalts i samband med det billigare abonnemanget).

Denna återbetalningspolicy är inte avsedd att ersätta eventuella förmånliga lagstadgade rättigheter som Du kan njuta av som konsument enligt tillämplig maltesisk eller europeisk lagstiftning som kan gälla nu eller i framtiden.

Upprepad annullering och omregistrering till någon av Tjänsterna (inklusive i synnerhet sådana som är gratis) utan anledning som i Oxxy eget gottfinnande förefaller vara riktig, skall tolkas som en handling i ond tro på din del och Oxxy förbehåller sig rätten att vidta alla lämpliga åtgärder mot Dig för sådana handlingar (inklusive förbjuda Dig från att använda Webbplatsen och / eller tjänster på en temporär eller permanent basis). Läs Vår sekretesspolicy för information om hur vi kan fastställa din identitet när Du använder Webbplatsen och / eller Tjänsterna

Upprepad annullering och omregistrering till någon av Tjänsterna (i synnerhet sådana som är gratis) utan anledning som i Oxxy eget gottfinnande förefaller vara riktig, skall anses som handling i ond tro och Oxxy förbehåller sig rätten att vidta alla lämpliga åtgärder mot Dig för sådana handlingar (inklusive tillfälligt eller permanent förbud mot att använda Webbplatsen och / eller Tjänsten). Läs Vår sekretesspolicy för information om hur vi kan fastställa din identitet när Du använder Webbplatsen och / eller Tjänsterna.

Domänvillkor

Domänregistrering kommer till Dig tack vare Vårt samarbete med tredjeparts registrar. Att köpa en domän via Oxxy innebär att Du godkänner dessa villkor samt tredjepartsvillkor (för närvarande kan de relevanta tredjepartsvillkoren som tillhandahålls av Vår partner "www.namecheap.com" ses här: https://www.namecheap.com/legal.aspx. När Du ber Oss köpa en domänregistrering från www.namecheap.com på Dina vägnar godkänner Du de nämnda tredjepartsvillkoren.

Du är den lagliga ägaren av domänregistreringen. För mer information om registrantens rättigheter och skyldigheter, se ICANN 2013 Ackrediteringsvtal: http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm

För din bekvämlighet kommer din domänregistrering att förnyas automatiskt vid utgången av varje registreringsperiod tills Du avbryter registreringen. Oxxy förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst. Du godkänner härmed att Du inte kan ångra Ditt domänköp eller byta din domän och att alla betalningar är genomförda.

Vid köp av andra tredjepartstjänster via Oxxy accepterar Du också dessa villkor samt eventuella andra relevanta tredjepartsvillkor som gäller för sådana tjänster som inte tillhandahålls av Oxxy (och för vilka Oxxy inte tar något ansvar) inklusive men inte begränsat till WHOIS-integritetstjänster (om sådana finns). För närvarande kan tredjesparts WHOIS-tjänster som tillhandahålls av Vår partner "www.namecheap.com" köpas via Oxxy genom att godkänna följande tredjepartsvillkor: https://www.namecheap.com/legal/whoisguard/whoisguard -agreement.aspx

Genom att be Oss att köpa tredjepartstjänster från www.namecheap.com (eller någon av Våra andra partners) å dina vägnar anger Du härmed Ditt godkännande av alla tillämpliga tredjepartsvillkor.

Immateriella rättigheter

Du bekräftar att Oxxy (och / eller dess licensgivare) äger alla rättigheter, titel och intresse i och till Webbplatsen och / eller innehållet på Webbplatsen som inte skrivits eller publicerats av en Oxxy-Användare och / eller en erkänd tredje part, inklusive alla immateriella rättigheter ("Oxxy IP"). Oxxy IP skyddas av lokala och internationella upphovsrättslagar. Följaktligen samtycker Du till att inte kopiera, reproducera, ändra, modifiera eller skapa härledda verk från Webbplatsen eller Oxxy IP. Du bekräftar också att Du inte kommer att använda någon robot, spindel eller andra automatiserade enheter för att övervaka eller kopiera innehåll från Webbplatsen eller Oxxy IP. I synnerhet får Du inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av sådant innehåll utan Vårt uttryckliga tillstånd. Du accepterar också att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på Webbplatsen eller funktioner som hindrar eller begränsar kopiering av innehåll.

Oxxy gör inte anspråk på några immateriella rättigheter till innehållet Du laddar upp, överför eller tillgängliggör på annat sätt (via Vår Webbplats eller någon annanstans) och rättigheterna för sådant Användarinnehåll skall avgöras i enlighet med Användarens val för upphovsrätt. När det gäller användarinnehåll anses och betraktas det som licens för användning, distribuering, reproducering, modifiering, anpassning och publicering av sådant användarinnehåll på allmänt tillgängliga områden i Oxxy Webbplats och / eller Tjänsten, och det kan även vara tillgängligt från andra Webbplatser. När det gäller innehåll som Du skickar eller gör tillgängligt för redigering av andra Användare av Webbplatsen, skall uppladdningen av sådant anses och betraktas som licens för användning, distribuering, reproducering, modifiering, anpassning och publicering på allmänt tillgängliga områden i Oxxy Webbplats (inklusive i marknadsföringssyfte) och Tjänsten, och det kan även vara tillgängligt från andra Webbplatser. En sådan licens skall avslutas endast i fall att användarinnehållet tas bort (antingen av Användaren eller Oxxy). Allt ovanstående omfattas av Dina skyldigheter enligt dessa villkor.

Användarinnehåll

Oxxy Webbplats möjliggör för Användare att skapa och publicera webbplatser som Oxxy är värd för ("Användarwebbplatser") samt erbjuder webbhotell, delning och / eller publicering av sådant Användarinnehåll. Du kontrollerar webbplatserna som Du skapar genom att använda Våra tjänster och Oxxy kräver inte några äganderättigheter i filer, bilder, videor, texter, musikaliska verk, ljud, kommentarer, rekommendationer, forum, listor, logotyper, varumärken, inlägg, meddelanden, taggar, författarskapade verk eller något annat verk eller författarskap som har lagts till eller skickas med något av föregående (tillsammans, "Innehåll") och som publiceras av Dig eller av besökare eller medlemmar på Dina webbplatser. Härmed samtycker Du till att Du är ensamt ansvarig för allt Användarinnehåll som Du skickar in.

Du är därför ansvarig för borttagning av allt sådant Innehåll som bryter mot dessa villkor eller andra tredjepartsvilkor och för att säkerställa efterlevnad av dessa villkor.

DESSUTOM BEKRÄFTAR DU ATT DIN KORRESPONDENS ELLER INTERAKTIONER MED NÅGON ANVÄNDARWEBBPLATS OCH ALLA VILLKOR, BESTÄMMELSER OCH GARANTIER ASSOCIERADE MED SÅDANA INTERAKTIONER ÄR UTESLUTANDE MELLAN DIG OCH DEN SOM DRIVER RESPEKTIVE ANVÄNDARWEBBPLATS. FÖR ATT UNDVIKA ALLA TVIVEL, BEKRÄFTAR DU OCH ACCEPTERAR ATT OXXY INTE ÄR ANSVARIG FÖR OCH LÄMNAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE INNEHÅLL, FUNKTIONALITET, LAGLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, KVALITET, PÅLITLIGHET, SÄKERHET, ANVÄNDBARHET ELLER FÖRFARANDEN AV ANVÄNDARWEBBPLATSER ELLER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRS PÅ ELLER I SAMBAND MED NÅGON ANVÄNDARWEBBPLATS OCH ATT OXXY INTE HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT ÖVERVAKA SÅDANT INNEHÅLL ELLER NÅGON AV DINA WEBBPLATSER. DU OCH INTE OXXY ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ALLT INNEHÅLL SOM DU LADDAR UPP, PUBLICERAR, ÖVERFÖR ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖR PÅ OCH / ELLER VIA WEBBPLATSEN OCH / ELLER TJÄNSTEN. OXXY KONTROLLERAR INTE INNEHÅLLET PUBLICERAT PÅ OCH / ELLER VIA WEBBPLATSEN OCH / ELLER TJÄNSTEN. DÄRMED GARANTERAR OXXY INTE NOGGRANNHET, INTEGRITET ELLER KVALITET PÅ SÅDANT INNEHÅLL ELLER ATT DESS UPPLADDNING INTE INKRÄKTAR TREDJEPARTS RÄTTIGHETER.

Värdtjänsten för en Användarwebbplats innebär inte godkännande eller sponsring av Oxxy eller någon förening eller tillhörighet med dess operatörer eller innehållet, verksamheten eller driften av Användarwebbplatsen, och om Du skapar någon Användarwebbplats kan Du inte antyda något sådant godkännande, sponsring, eller relation med Oxxy såvida inte vi ger Dig uttryckligt tillstånd i detta avseende. DU ANVÄNDER OCH INTERAGERAR MED SÅDANA ANVÄNDAREWEBBPLATSER PÅ DIN EGEN RISK. Du får inte använda Oxxys namn, logotyp, varumärken eller andra immateriella rättigheter för att antyda någon sponsring, anknytning eller relation mellan Dig och Oxxy annat än att Oxxy är värd för din Användarwebbplats och / eller att Tjänsten har använts för att skapa en Användarwebbplats.

TROTS ATT OXXY INTE ÄR ANSVARIG FÖR OCH GRANSKAR INTE ANVÄNDARINNEHÅLL, FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT RADERA ANVÄNDARINNEHÅLL SOM VI ANSER VARA RASISTISKT, ANSTÖTLIGT, OLAGLIGT ELLER AV NÅGON ANLEDNING OACCEPTABELT UTAN ATT BEHÖVA GE NÅGRA FÖRKLARINGAR.

Genom att visa eller publicera innehåll på och / eller via Webbplatsen och / eller genom Tjänsten, ger Du härmed Oxxy en begränsad, icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda, modifiera, offentligt visa, publicera, reproducera, distribuera, lista information om, redigera, översätta och göra bearbetningar av sådant Användarinnehåll, helt eller delvis, och i alla möjliga former, för användning i samband med Tjänsten.

Intensiv Internettrafik

Om Du har anledning att tro att ett stort antal Användare kommer att besöka din Webbplats i korta tidsperioder, (till följd av intensiva marknadsföringskampanjer till exempel) är det starkt rekommenderat att Du kontaktar Oss i god tid så att vi kan ge Dig råd om det bästa tillvägagångssättet. Vi kan, efter eget gottfinnande, erbjuda Dig begränsade och / eller exklusiva erbjudanden (mot en avgift) så att Du kan hantera den höga trafiken under den avsedda perioden.

Även om det är högst osannolikt att din Webbplats inte kommer att fungera som avsett under sådana perioder av intensiv trafik, utan att det påverkar och utöver vad som anges på andra ställen i dessa villkor, förnekar vi uttryckligen något och / eller allt ans

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER