Sekretesspolicy

Avseende webbplatsen www.oxxy.com och / eller någon underwebbplats och / eller tillhörande domäner av www.oxxy.com ("Webbplatsen").

LÄS DENNA INTEGRITETSPOLICY ("POLICY") NOGA. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA DENNA POLICY, WEBBPLATSENS ANVÄNDARVILLKOR, VÅR OCH ALLA VILLKOR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGOT AV DESSA VILLKOR (INKLUSIVE DENNA POLICY), ANVÄND INTE DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH / ELLER NÅGON AV VÅRA TJÄNSTER (ENLIGT DEFINITIONEN I VILLKOREN FÖR TJÄNSTEAVTAL).

Du kan kontakta Oxxy på: support@oxxy.com eller skriva till ‘Oxxy Limited', Suite 5 / Level 8, The Plaza Commercial Centre, Bisazza Street, Sliema, SLM 1640, Malta eller ringa (+356) 203 41 888 (under ordinarie arbetstid).

Hos Oxxy har vi åtagit oss att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Vänligen observera att genom att förse oss med din personliga information, samtycker du till att vi behandlar sådan personlig information i enlighet med denna integritetspolicy. Detta godkännande omfattar, men är inte begränsat till överföring av data till och från enheter inom "OXXY" grupp. De relevanta Oxxy enheterna som kommer att behandla användaruppgifterna i syfte att tillhandahålla tjänsten är de som anges nedan. Du uppmuntras att kontrollera denna integritetspolicy regelbundet (liksom alla andra villkor som är relevanta för Webbplatsen) för ändringar.

Vi kommer aldrig att samla in känslig information om dig enligt definitionen i den maltesiska dataskyddslagen (kapitel 440 i Laws of Malta) utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi behandlar inte några personuppgifter (enligt definitionen i den maltesiska dataskyddslagen), det vill säga information som identifierar dig som individ, annan än den som du väljer att lämna (såsom uppgifter du lämnar vid registrering med vår Webbplats eller när du prenumererar på en av våra tjänster eller en tjänst som erbjuds via vår Webbplats). Vi samlar bara information som vi anser vara relevant för att bedriva vår verksamhet, i marknadsföringssyfte och / eller för att övervaka och / eller förbättra våra tjänster. I vissa begränsade fall kan vissa personuppgifter såsom IP-adresser behandlas. All sådan personlig information kommer att samlas in, användas och förvaras av oss endast för de ändamål som anges i denna policy och i Webbplatsen i strikt följsamhet till tillämpliga maltesiska dataskyddslagar.

Ibland kan vi begära att du frivilligt förser oss med personlig information, såsom e-postadress och postadress, för ändamål såsom korrespondens med oss, registrering, inköp eller deltagande i en online-undersökning eller tävling. Ibland kan vi även visa upp användarskapat innehåll så att icke-användare kan få en inblick i Oxxy-världen. Sådant innehåll tillhandahålls i form som skyddar ditt innehåll från obehörig redigering och / eller förändring. Alla rimliga åtgärder vidtas för att hålla kundinformationen vi har uppdaterad. Du kan kontrollera den information som vi har om dig genom att kontakta oss på support@oxxy.com. Om du hittar några felaktigheter kommer vi att ta bort eller korrigera dem.

Vi kan samla in och använda personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om våra produkter, kampanjer och erbjudanden, som kan vara av intresse för dig, ge dig information som du begär, svara på feedback som du skickar till Webbplatsen, tillåta dig delta i någon av våra online-undersökningar och tävlingar och för att kunna korrespondera med dig efter att vi har mottagit en begäran från dig. Vi skickar dock inga oönskade mail, meddelanden eller skräppost. Kunderna har rätt att begära att inte ta emot marknadsföringsmaterial genom att skriva till oss på adressen ovan.

Vår Webbplats använder också en teknik som kallas "cookies". En cookie är en textfil som sparas av din webbläsare på datorn. Cookies skapas för varje session när du besöker vår webbplats. Ingen av de uppgifter som samlats in med hjälp av cookies är förknippad med dig som individ. Vi använder inte cookie-teknologi för att fånga enskilda e-postadresser eller någon personlig information om dig.

Den information som insamlats via cookies kan vara:

 • exakt tid då du använder vår webbplats;
 • de webbsidor som du besöker och eventuell nedladdning som du gör via sådana sidor;
 • om en sådan nedladdning är framgångsrik eller inte;
 • Internetadressen till webbplatsen eller domännamnet för datorn genom vilken du använder vår Webbplats;
 • operativsystemet på maskinen som kör webbläsaren; och typen och versionen av din webbläsare.

Om du vill avvisa alla eller vissa cookies som används av vår Webbplats, kan du konfigurera webbläsarens inställningar. Men om du avvisar alla cookies kan det bli omöjligt för dig att använda några av våra tjänster. Dessutom kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie, för att själv avgöra om du ska acceptera den eller inte. För mer informationen om hur du konfigurerar dina inställningar när det gäller cookies se operativsystemets manual eller webbläsarens hjälpavsnitt, eller kontakta din Internetleverantör.

Vi överför inte någon personlig information om dig som vi behandlar till någon tredje part i Malta eller utanför EU om du inte samtycker till en sådan överföring, eller om en sådan överföring inte är nödvändig för att kunna tillhandahålla dig tjänster som du har begärt (inklusive tjänster som erbjuds av tredje part), eller om vi är tvungna eller berättigade att göra sådana överföringar i enlighet med någon lag. Du kommer dock att vara medveten om att data som skickas via Internet kan överföras över internationella gränser även om både avsändaren och mottagaren är belägna i samma land. Följaktligen kan uppgifter om dig överföras via ett land som har en lägre dataskyddsnivå än den i ditt bosättningsland.

Vi kan dela personlig information med företag inom Europeiska unionen som tillhandahåller tjänster såsom informationsbehandling, förlängning av lån, fullgörande av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, bedömning av ditt intresse för våra produkter och tjänster, och genomförande av kund- och nöjdhetsundersökningar. Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att det är nödvändigt för att upprätthålla våra villkor och bestämmelser eller skydda vår verksamhet eller användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Utan att det påverkar något i denna policy förbehåller vi oss rätten att lämna ut personuppgifter om dig (inklusive relevanta IP-adresser i vissa fall) till tredje part, om sådana upplysningar är nödvändiga bland annat för följande ändamål:

 1. i syfte att förebygga, upptäcka eller uppmärksamma bedrägerier;
 2. för att skydda och försvara våra eller användarens rättigheter och egendom;
 3. för att skydda användarens personliga säkerhet eller egendom (om du t.ex. ger falsk eller vilseledande information om dig själv eller försöker uppträda som någon annan, kommer vi att avslöja informationen som vi har om dig för att bistå utredning av dina handlingar);
 4. för ändamål som kan vara nödvändiga för genomförandet av eventuella avtal du har ingått med oss (inklusive begäran om tillhandahållande av tredjepartstjänster); eller
 5. när det tillåts eller krävs i enlighet med någon lag.

Relevanta uppgifter kommer att lämnas ut eller delas med våra anställda och dotterbolag, medarbetare, agenter och andra tredje parter med hänsyn till något av de syften som anges i denna policy. Vi kan göra vissa personuppgifter tillgängliga för strategiska partners som arbetar med oss för att tillhandahålla eller marknadsföra våra produkter och tjänster. Personuppgifter kommer endast att delas av oss för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföring, informationen kommer inte att delas med tredje part för deras marknadsföringssyften. Den personliga information som vi har (och / eller överför till våra dotterbolag / partners) kommer att bevaras i enlighet med lagen och vår policy. Rimliga åtgärder vidtas för att skydda sekretessen för alla personuppgifter som vi behandlar om dig och regelbundet se över och förbättra våra tekniska, fysiska och administrativa förfaranden för att se till att dina personuppgifter skyddas från:

 • obehörig åtkomst
 • olämplig användning eller avslöjande
 • otillåten modifiering
 • olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust

För detta ändamål har vi infört säkerhetsprinciper, regler och tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har under vår kontroll. Alla våra anställda och databehandlare, som har tillgång till och som är associerade med behandlingen av personuppgifter, är även skyldiga att respektera den sekretessbelagda karaktären av våra besökares personuppgifter.

Ha i åtanke att Internet inte är ett säkert medium och all data som skickas via detta medium kan potentiellt bli föremål för otillåtna handlingar från tredje part. Vi kan inte garantera integriteten och säkerheten för den personliga informationen som passerar genom vår Webbplats.

Vi tar inget som helst ansvar för säkerheten för dina data som överförs via Internet.

För ytterligare information om våra säkerhetsåtgärder ringa eller mejla oss.

Godkända tredje parter, inklusive externa / tredje parts tjänsteleverantörer, med tillåten tillgång till din information är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som kan vara nödvändiga för att skydda de personuppgifter som behandlas mot obehörigt eller oavsiktligt avslöjande, förlust eller förstöring och mot alla slags otillåten behandling.

Marknadsundersökningar som använder sig av kundinformation utförs endast för att kunna ta reda på våra kunders behov och affärstrender för att utveckla och förbättra våra produkter.

Länkar till tredjepartswebbplatser är tydligt märkta och vi är inte på något sätt ansvariga för innehållet på sådana webbplatser. Observera att webbplatser tillhörande tredje part inte täcks av vår sekretesspolicy och att dessa webbplatser inte lyder under våra regler och förfarande angående integritet så vi rekommenderar att du läser deras sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till och / eller ta bort delar av denna policy när som helst. Din fortsatta åtkomst till eller användning av Webbplatsen innebär att du godkänner ändringarna.

Om du har några frågor eller kommentarer om sekretess, bör du kontakta oss på support@oxxy.com (Tel: (+356) 203 41 888). Om du kontaktar oss angående detaljer om den befintliga informationen vi har om dig är det viktigt att du uppger din ursprungliga e-postadress som du använde när du först kontaktade oss. Vi kanske inte kommer att kunna spåra dina uppgifter utan den här informationen.

Oxxy Ltd. (Malta) - (Data Controller) The Plaza Commercial Centre Level 8 / Suite 5 Bisazza Street Sliema SLM1640, Malta Telefonnummer: (+356) 203 41 888 E-post: support@oxxy.com

Oxxy Group PLC (Cypern) Michalakopoulou Tower 1st Floor, Flat/Office M102 25, Michalakopoulou Street Nicosia, 1075 Cypern

Oxxy Applications Ltd. (Bulgarien) Tsar Asen 29 Sofia, 1000 Bulgarien

Senast uppdaterad 4 januari 2016

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER