Google+ 1

Inställningar

Redigera Google+ 1:

  • För att öppna G+ 1-Inställningar välj första ikonen i elementmenyn: Settings icon
  • URL - ställ in URL-adressen av Google+ 1 knappen så att den refererar till sidan som knappen befinner sig på.
  • Storlek - anpassa din Google+1 knapp till antingen liten, medel, stor eller lång.
  • Expandera till – ange önskade positioner för att visa bekräftelsebubblan som expanderar när du klickar på Google+1. Överst kommer till exempel att visa bekräftelsebubblan ovanför knappen. Om detta utelämnas, kommer systemet att gissa den bästa positionen för bubblan som vanligtvis är botten.
  • Anteckning – välj layout på din Google+1 knapp; alternativen är Intill, Bubbla eller Ingen.

Google+ 1 settings panel

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER