Google+ märke

Inställningar

Redigera Google+ märke:

  • För att öppna Inställningar välj första ikonen i elementmenyn: Settings icon
  • Google+ användare – du kan klistra in URL-adressen av Google+ profilen du vill visa.
  • Funktioner – du kan välja mellan Logo och Ikon.

Om du har valt Logo, är funktionerna följande:

  • Layout – välj mellan Stående och Liggande för att ställa in märkets orientering.
  • Bredd – den här funktionen anger pixlarna för bredden på ditt märke - för stående orientering är den minimala bredden 180px och den maximala 450px. För liggande orientering är siffrorna 273px respektive 450px. Vid mindre eller högre värden än dessa kommer bredden att ändras automatiskt.
  • Färgtema – välj mellan Ljust och Mörkt färgtema för din logo. Du kan använda Mörkt när du placerar logon på en sida med mörk bakgrund och vice versa.
  • Omslagsbild – du kan aktivera eller inaktivera omslagsbilden som visas i Google+ märket.
  • Motto – du kan aktivera eller inaktivera användarens motto som visas i Google+ märket.

Om du har valt Ikon, är funktionerna följande:

  • Ikonstorlek - anpassa din Google+ ikon till antingen liten, medel eller stor storlek.
  • Anpassat namn – skriv in namnet på din Google+ profil bredvid ikonen.

Tack!

Ett nytt lösenord har skickats till din e-postadress.

ELLER
ELLER