Стил на елементите

Това е списък с всички стилове, които можете да прилагате към елементите:

Активен - това е текущото състояние на елемента.

Фон - можете да променяте фона менюто; опциите са цвят или изображение. Натиснете върху „цвят“, след което от палетата изберете цвят и задайте плътност. Ако изберете „изображение“, ще можете да зададете едно от нашите изображение за фон или да качите такова от вашия компютър. Имате на разположение и възможност да зададете позициониране на фоновото изображение.

Замъгляване - тази функция се използва за замъгляване на части от елемента от ъглите към вътрешността. С нея можете да създадете замъглен изглед на елемента.

Тип на шрифта - избирайте шрифт и добавяйте ефекти към него – удебеляване, курсив, подчертаване, задраскване, размер на шрифта и др.

Ъгли - тази функция ви позволява да заоблягате ъглите на елементите. Въведете пиксели от 0 до 999 в съответните полета.

Посока - когато слагате сянка на даден елемент, можете да избирате нейната посока – ляво, дясно, нагоре или надолу.

Разстояние - задайте на какво разстояние да бъде сянката от елемента.

Сянка - с този визуален ефект можете да създадете сянка на елемента и илюзия, че той на разстояние от долните елементи. Можете да променяте плътността ѝ, разстоянието, посоката и да я замъглявате.

Шрифт - изберете шрифт за текстовия елемент.

Ховър ефект - тази функция извиква определено събитие в момента, в който потребителят постави мишката върху дадения елемент. Например, може да се променя стила, цвета, шрифта и др.

Позиция на изображението - можете да задавате различни стилове на изображението по отношение на неговата позиция. Възможностите са:

  • Нормално - фоновото изображение ще запази размера, с който е качено.
  • Цял екран - фоново изображение ще запълни целия екран.
  • Съвмесяване - фоновото изображение ще запази пропорционалното си съотношение между широчина и височина.
  • Плочки (Tile) - фоновото изображение ще се показва във формата на блок от плочки.
  • Тип „плочки“ вертикално - изображението ще се показва във формата на плочки във вертикално положение.
  • Тип „плочки“ хоризонтално - фоновото изображение ще се показва във формата на плочки в хоризонтално положение.

Вътрешен и външен контур - можете да поставите контур от вътрешната и външната страна на елемевнта.

Вътрешно и външно сияние - създайте ефект на сияние съответно от вътрешната или външната страна на елемента.

Стил на текста за въвеждане - това е текстът, който бива въвеждан от потребителя (например във формата за контакт). Можете да разбирате различни шрифтове, размер, цветове, плътност и др.

Нормален - това е нормалният стил на елемента, когато не са приложени нито „активен“ стил, нито „ховър“ ефекти.

Плътност - можете да променяте плътността на елементите.

Цвят на разделителя – това е линията, която разделя отделните бутони в навигационното меню.

Цвят на текста - можете да променяте цвета на текстовия елемент.

Сянка на текста - можете да добавяте сянка към текстовия елемент и да променяте плътността ѝ, посоката, разстоянието и др.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ