Форма за контакт

Настройки

За да редактирате формата за контакт:

  • За да отворите панела Настройки, натиснете втория бутон от менюто на елемента.: Settings icon
  • Възможни промени – променете заглавията на полетата, които искате да поставите във формата за контакт. Можете да премахнете част от тях – просто премахнете отметката от сътветното поле. За да направите някое поле задължително, сложете отметка. Възможните полета са: електронна поща, име, имейл заглавие, телефонен номер, адрес и съобщение.
  • Текст на бутона „Изпрати“ – променете текста на бутона Изпрати.
  • Изпращане на имейл до – въведе имейл адреса, на който искате да получите съобщенията, изпратени чрез формата за контакт. По подразбиране ще бъде въведен имейл адресът от вашата поща в Oxxy.
  • Показване на информацията от текстовите полета вLabels (заглавието отива над полетата) и Placeholders (заглавието отива в самото поле).

Contact form settings

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ