Настройки

За да въведете нови настройки на блога:

  • Отворете Настройкии изберете първата икона от менюто с елементите: Settings icon
  • URL на списъка със статии - въведете URL адреса на RSS, който искате да визуализирате.
  • Максимален брой на постовете – изберете броя постове, които искате да се визуализират.
  • Място между постовете – изберете големината на мястото между постовете.
  • Място между заглавие и съдържание -изберете големината на мястото между заглавието и съдържанието на всеки пост
  • Допълнителни опции - Снимка - изберете къде да се визуализира снимката на поста

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ