Изображение

Настройки

Промяна на настройките на изображението:

  • Натиснете върху изображението и отидете на Настройки (първия бутон от менюто на елемента). Възможните опции са: Settings panel icon
  • Смени изображението – натиснете Смени изображението, за да отидете във Файловия мениджър. Изберете от нашите безплатни изображения или качете собствени.
  • Вид на оразмеряване/позициониране - променете начинът, по който изображенията ви се мащабират. Можете да избирате между деформирано, центрирано, пропорционално и чрез изрязване.
  • Заглавие - изберете заглавие на изображението. То предоставя допълнителна информация за него, а в някои браузъри се показва, когато сложите курсора на мишката върху изображението.
  • Алтернативен текст - въведете Алтернативен текст на вашето изображение. Той се показва, когато изображението не може да бъде показано. Ако нямате алтернативен текст, изображението ще изглежда като празна икона. Алтернативният текст е важен и от SEO гледна точка.
  • Линк към – можете да накарате изображението да води към някоя от страниците на сайта, към друг адрес в мрежата, към имейл адрес, документ или видео.
  • Връзката се отваря в - изберете дали хипервръзката да се отваря в нов или в текущия прозорец.

Opening Image Settings panel

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ