Spotify

Настройки

  • Отворете панела Настройки от менюто на елемента (първата икона от ляво надясно): Settings icon
  • Променяне Spotify - натиснете тук и поставете валиден URL на Spotify поток.
  • Допълнителни опции:
    • Уголемен вид – изберете дали да използвате голям или малък Spotify плейър.

Change Spotify URL from Settings panel

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ