Автоматично подравняване

Функцията автоматично подравняване ви позволява лесно да подравнявате елементите един спрямо друг или спрямо зона от страницата. Когато функцията е активирана и мърдате елемент ще видите червени линии, които ви показват центъра и крайните точки на останалите елементи.

Активиране на автоматичното подравняване:

По подразбиране функцията автоматично подравняване е неактивна. За да я активирате е необходимо да натиснете бутона във форма на магнит, който се намира в дясната част на редактора.

Имайте предвид, че функцията автоматично подравняване работи за целия ви профил, а не само за сайта, на който сте в момента. Това означава, че е необходимо да я активирате само веднъж, след което тя ще е активна на всички сайтове, които имате.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ