Меню

Настройки

 • Отворете панела Настройки от менюто на елемента (първата икона от ляво надясно): Settings icon
 • Подравняване на текста - определя на коя посока да бъде подравнен текстът в менюто. Опциите са::
  • Наляво – поставя текста в дясната част на менюто.
  • Нагоре – поставя текста в долната част на менюто..
  • Надясно – поставя текста в дясната част на менюто..
  • Надолу – поставя текста в долната част на менюто..
 • Заглавие на бутона “Още” - този бутон води посетителите към останалата част от менюто в случай, че то е прекалено дълго. Можете да променяте заглавието му.
 • Допълнителни опции
  • Еднаква широчина за всички табове от менюто

Menu settings panel

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ