Създаване на нова страница

В лявата част на редактора се намира навигационното меню Всички страници, откъдето можетер да създадете нова страница и да редактирате останалите.

За да създадете нова страница:

 • Натиснете Нова страница - Create new page
 • След това въведете детайлите, като име, SEO опции и др. тук.
 • Натиснете OK, за да запазите промените.

Създаване на подстраница

От лявата страна на редактора се намира панелът Всички страници, чрез който можете да добавяте, изтривате и редактирате страници.

Създаване на подстраница

 • В панела Всички страници, изберете страницата, която искате да направите подстраница (всяка една страница може да бъде превърната в подстраница).
 • Хванете страницата с мишка и я пуснете в дясната част на редактора.

Страницата се превръща в подстраница.

Дублиране на страница

В лявата част на редактора се намира навигационното меню Всички страници, откъдето можетер да създадете нова страница и да редактирате останалите.

За да дублирате страница:

 • От панела Всички страници, изберете страницата, която искате да дублирате.
 • Натиснете бутона “Дублиране на страница” от менюто до страницата (третият бутон от ляво надясно).
 • Натиснете Да

Изтриване на страница

От лявата страна на редактора се намира панелът Всички страници, чрез който можете да добавяте, изтривате и редактирате страници.

За да изтриете страница:

 • От панела Всички страници, изберете страницата, която искате да изтриете.
 • Натиснете бутона Изтриване (четвъртият от ляво надясно от менюто на елемента..
 • Натиснете Да

Имайте предвид, че страницата, която към момента е настроена за начална, не може да бъде изтрита, освен ако не зададете друга нчална страница. Това е така, тъй като сайтът ви не може да остане без начална страница. За да научите как се задава нова начална страница, натиснете тук

Преподреждане на страници

В лявата част на редактора се намира навигационното меню Всички страници, откъдето можете да създадете нова страница и да редактирате останалите.

За да промените подредбата на страниците:

 • От панела  Всички страници изберете страницата, чиято позиция искате да промените.
 • Завлачете я с мишката до желаната позиция.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ