Бутон

Настройки

  • Отворете Настройки в менюто на елемента (първият бутон от ляво надясно Settings icon
  • Имате възможност да променяте следните настройки:
    • Подравняване на текста – натиснете тук.
    • Текст на бутона – промяна на името на текста на бутона.
    • Линк към – можете да накарате бутона да води към: страница от сайта (изберете страница от падащото меню), Уебсайт (натиснете Уебсайт и поставете URL адрес в полето), Електронна поща (натиснете Електронна поща и поставете адреса в полето), Файлов мениджър (можете да свържете бутона към документ, изображение или видео).
    • Връзката се отваря в – изберете дали хипервръзката да се отваря в Нов прозорец или в Текущия прозорец.

Button settings panel

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ