Текст

Настройки

Редактиране на текст:

 • След като добавите елемента, натиснете два пъти върху него и изберете бутона Редактиране – първия от менюто на елемента.
 • Текстовият редактор ви дава няколко възможности за форматиране:
  • Подравняване наляво - променете подравняването на текста към лявта част.
  • Подравняване към центъра – преместете текста към центъра.
  • Подравняване надясно - променте подравняването на текста надясно.
  • Двустранно подравняване – текстът ви ще изглежда по-професионално, когато е подравнен и от двете страни.
  • Списъци – можете да добавите, както номериран списък, така и списък с водещите символи.
  • Намаляване и увеличаване на абзаца – можете да добавяте табове или да ги премества към лявата част на полето.
  • Връзка – можете да добавяте или да премахвате вече съществуваща хипервръзка.

Text editor

Добавяне на хипервръзка::

 • Добаветe текст, след което натиснете Редактиране от менюто на текста (първият бутон от ляво надясно).
 • Селектирайте текста, към който искате да добавите хипервръзка и натиснете Добавяне/редактиране на връзка.
 • Ще се появи изкачащ прозорец, на който трябва да отбележите следните детайли”
  • URL адрес - поставете адреса на връзката.
  • Текст за показване – можете да въведете текстовия блок, който искате да направите линк, в противен случай полето ще бъде попълнено автоматично.
  • Заглавие – добавете допълнителен текст към връзката, която ще се показва, когато сложите курсора на мишката върху нея.
  • Цел – изберете дали връзката да се показва в нов или в същия прозорец.
  • Натиснете OK, за да запазите промените.

 • От дясно наляво – променете посоката на текста.
 • Цвят на текста – променте цвета на текста.
 • Шрифт - маркирайте текста и изберете шрифт от падащото меню.
 • Заглавия – можете да задавате заглавия за параграфите.
 • Размер на шрфита – маркирайте текста и изберете размер на шрифта./li>
 • B, I, U – можете да удебелите, подчертаете или наклоните текста.

Insert link panel in Text editor

Промяна на стила на текста:

 • Натиснете бутона “Стил”:
  • Сянка на текста

Създаване на таблица:

 • 1. Добавете текстов елемент.
 • 2. Въведете текст, като натиснете два пъти върху него.
 • 3. Натиснете десен бутон с мишката на мястото, на което искате да позиционирате таблицата.
 • 4. Натиснете “Вмъкване на таблица” и изберете необходимия брой редове и колони”.
 • 5. Таблицата ще се появи. Разширете я с помощта на мишката.

Можете да променяте и клетките на таблицата. Опциите са:

1. Настройки на клетките::

 • Ширина - можете да въведете ширина на клетките в пиксели или проценти.
 • Височина - можете да изберете височина на клетките в пиксели или проценти.
 • Тип на клетките– можете да групирате текста на клетките в header или body.
 • Oбхват – това е начин на асоцииране на заглавните клетки и клетките с данни в таблицата. Възможните стойности са:
  • ред – клетката е хедър на ред.
  • колона – клетката е хедър на колона.
  • група редове – клетката е хедър на група редове.
  • група колони – клетката е хедър на грпа колони.
 • Хоризонтално подравняване – хоризонтално подравняване на съдържанието в клетките. Маркирайте съответните клетки и изберете ляво, дясно или центрирано подравняване.
 • Вертикално подравняване – вертикално подравняване на съдържанието в клетките. Маркирайте съответните клетки и изберете ляво, дясно или центрирано подравняване.

2. Обединяване на клетките – можете да обедините две или повече клетки в една.

3. Разделяне на клетките - можете да разделите клетките, които преди това сте обединили.

Опциите за персоналиране на редове в таблицата са:

1. Вмъкване на ред преди текущия

2. Вмъкване на ред след текущия.

3. Изтриване.

4. Настройки на редовете:

 • Тип на реда - можете да създадете header, body или footer в таблицата, избирайки съответната опция.
 • Подравняване – подравняване на редовете към центъра, дясно или ляво.
 • Височина– задайте височина на избрания ред в пискели или проценти

5. Изрязване на реда – можете да изрежете един или повече редове.

6. Копиране на реда –

7. Поставяне на реда след – копираният или изрязаният ред ще се появи преди преди избраните клетки.

8. Поставяне на реда след - копираният или изрязаният ред ще се появи преди след избраните клетки.

Опциите за персонализиране на колоните са:

1. Вмъкване на колона преди – маркирайте колона и изберете тази опция, за да вмъкнете дрга колона след нея.

2. Вмъкнете колона следI - маркирайте колона и изберете тази опция, за да вмъкнете дрга колона след нея.

3. Изтриване на колона

За да изтриете цялата таблица, изберете Изтриване на таблицата.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ