Видео

Настройки

 • Натиснете върху ботна Настройки от менюто на елемента: Settings icon Опциите са:
 • Смяна на видеото – поставете валиден URL адрес от YouTube или Vimeo.
 • Контролна лента – изберете дали да се показва контролната лента.
 • Допълнителни опции
  • Автоматично стартиране - видеото да стартира автоматично след зареждане.
  • Автматично повторение – видеото ще се повтаря.
  • Показване на лентата с информация – изберете дали да се показва лентата с информация за видеото
  • Опростена контролна лента – изберете дали да се показва опростената контролна лента или лентата по подразбиране.

Edit video settings

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ