Twitter hashtag

Настройки

  • За да отворите панела с Настройки, изберете първия бутон от менюто на елемента.: Settings icon
  • Hashtag – въведете хаштагове, които да бъат прикрепени към менюто.
  • Tweet текст – изберете текст на туита..
  • URL адрес – изберете URL адреса на бутона да води към съответната страница, на която е.
  • Размер - задайте размер на бутона
  • Език – Задайте език на бутона.

Twitter hashtag Settings panel

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ