Twitter share

Настройки

  • За да отворите панела с Настройки, изберете първия бутон от менюто на елемента.: Settings icon
  • URL адрес – изберете URL адреса на бутона да води към съответната страница, на която е.
  • Показване на брояч – изберете дали да се показва брояч. Можете да избирате между хоризонтален и вертикален брояч.
  • Размер на бутона - задайте размер на бутона.
  • Hashtag – въведете хаштагове.
  • Език – изберете език на бутона.

Twitter Share Settings panel

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ