Доставка и облагане

В Oxxy можете да настрйвате различни методи за доставка и облагане за различни региони.

За да настроите методи за доставка и облагане:

 1. Отидете в таб Доставка и данък
 2. Под Региони за доставка натиснете Добави регион
 3. Въведете държавите, за които правилото важи
 4. Под Доставка трябва да създадете правило за всяка държава, която обслужвате. Първо натиснете Добави регион, след което изберете към кой регион важи съответното правило. Трябва да въведете следната инфорамция и да натиснете Запази:
  • Куриерска фирма
  • Очаквано време за доставка (по избор)
  • Данъчна ставка
 5. Под Данъчна ставка трябва да създадете правила за облагане за всеки регион. Първо натиснете Добави правило за данък и изберете към кои региони ще се прилага това правило. Трябва да въведете следната информация и да натиснете Запази:
  • Данъчна ставка (в проценти)
  • Ще се прилага ли данъка към доставката
  • Да бъде ли включен данъка към цената

Имайте предвид, че можете както да създадете едно правило за няколко региони, така и рализчни правила за различните региони.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ