Google+ значка

Настройки

Промяна на настройките на Google+ значката:

  • За да отворите панела Настройки, натиснете първия бутон от менюто на елемента: Settings icon
  • Google+ потребител – въведете URL адрес на Google+ профил
  • Функция – изберете между Значка и Икона за външен вид на бутона.

Ако изберете Значка, функциите са:

  • Външен вид – изберете между Портрет или Пейзаж за ориентация на значката.
  • Широчина – определете широчината на значката в пиксели – за портрет минимумът е 180 пиксела, а максимумът – 450. За пейзаж – 273 – 450 пискела. За по-малки или по-големи стойности от тези, широчината автоматично ще бъде променена.
  • Цветова схема – изберете между Светла и Тъмна цветова схема.
  • Обложка – изберете дали да се показва или не обложка на вашата значка.
  • Текст (tagline) – изберете дали да се показва потребителското текстово поле.

Ако изберете Икона, опциите вса:

  • IРазмер на иконата - изберете между малък, среден и голям размер.
  • Име – въведете име на Google+ профила ви до иконата.

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ