Comentariu Facebook

Setări

Pentru a edita un comentariu pe Facebook:

  • Pentru a deschide Setări, selectați prima pictogramă din meniul elementului .: Setări Pictogramă
  • URL - alegeți să obțineți profilul Facebook al unei pagini curente afișate în browser sau lipiți o adresă URL personalizată.
  • Numărul de postări - alegeți numărul de comentarii de afișat în mod prestabilit.
  • Schemă de culori - alegeți între o schemă de culori Luminoasă sau Întunecată .

Setări Comentarii Facebook

Mulțumesc!

O nouă parolă a fost trimisă la adresa dvs. de e-mail.

SAU
SAU