Innovation och kreativitet är ofta faktorerna som avgör om ett företag kommer att lyckas eller inte. Men ibland kan till och med kreativiteten bli för mycket. Här kommer än lista med märkliga företag med