Skapa hemsida – Del 2

Vad ska jag tänka på när jag designar en hemsida?

En sajt kan se ut på många olika sätt och det finns egentligen inget särskilt utseende som är bättre än alla andra. Det finns dock en del saker och steg som alla borde följa.

Vad är då bra och snygg design, är det att använda sig av stora flashiga bilder eller något annat?

Det handlar helt enkelt om att få till ett bra helhetsintryck, det är alltid viktigare än de specifika delarna i designen. Det finns inte ett exakt råd för hur man gör en bra design. Det vi tar upp nedan är inte någon formel för perfekt webbdesign utan ska ses som en vink om en möjlig design som känns modern, funktionell och attraktiv och som kan ge ett bra helhetsintryck.

Enkelhet

Det är bra att försöka begränsa mängden innehåll på dina sidor till en nivå som dina besökare kan ta till sig relativt snabbt. Det är mycket lätt att vilja ha med så mycket som möjligt på varje sida för att nå eller engagera besökaren. Det viktiga här är att fokusera på en sak i taget. Börja först med det som sidan handlar om i första hand och så kan du lägga till annat innehåll någon annanstans eller längre ner.

För de flesta som skapar en hemsida så är målet att ge den information som en besökare söker efter, eller som man vill att de ska ta del av. Informationen ska ges så snabbt som möjligt och utan distraktion, då är det viktigt att förenkla gränssnittet, fokusera på enkelhet.

Centrerad design

De allra flesta hemsidor har sitt innehåll centrerat, mitt i webbläsaren. Ett generellt råd är att följa detta, att centrera innehållet på dina sidor. Då blir det lätt och tydligt för besökaren att ta del informationen.

inspirationskällor för webbdesigners

Informationstäthet och flöde

Nästan alla hemsidor har som funktion att förmedla information. Det kan vara information om produkter man säljer, om andra sajter, eller fakta om något ämne. Det är viktigt att man inte försöker lägga till för mycket information på varje sida. Lämna tillräckligt mycket tomrum så att läsare lättare kan läsa allt. Tomrummet kan innehålla bilder, bara de inte är för många. Man kan dela upp texten över hela startsidan med hjälp av både bilder och grafik.

Försök planera ditt innehåll i en eller max två kolumner, då blir sidan tydligare och kännas lättare att tillgodogöra sig.

Längre sidor

Ofta vill de som är ansvariga för en hemsida ha så mycket information som möjligt synligt på en gång på startsidan utan att besökaren ska behöva skrolla ner sidan. Man försöker komprimera för att få plats med allt, besökaren kanske inte förstår att det går att skrolla ner och att det finns mer innehåll på sidan.

Att få plats med all information på startsidan, direkt i blickfånget, är dock omöjligt i praktiken. Idag använder människor flera skärmar, allt från stora bildskärmar, bärbara datorer, surfplattor och mobiler. Besökarna måste nästan alltid skrolla ner, och oftast förstår de det. Idag är vi vana att skrolla. Använder vi en mobil enhet är skrollningen än mer intuitiv och lätt. Om man försöker få plats med allt på ett ställe så riskerar man bara att skapa ett rörigt utseende med alldeles för mycket innehåll på en gång, risken är då stor att besökaren missar viktigt innehåll.

Försök istället att ge plats åt varje del av ditt innehåll i tur och ordning. Självklart ska innehållet prioriteras så viktigast kommer först, men lita på att besökaren vet att de ska skrolla. En positiv effekt av att innehållet kommer i en lugn takt på sidorna är att användaren slipper göra val i menyer och klicka för att läsa mer. Är det något som är mindre intressant skrollar de bara enkelt vidare till nästa innehåll, ge besökaren mer utan onödiga avbrott.

Enkel navigation

Tänk på att menyn för att navigera på en hemsida vara lätt att hitta, förstå och återkomma till. Det ska vara tydliga menyval utan för djupa undernivåer. Markera också vilken länk i menyn som är aktiv.

Man kan använda sig av andra varianter av menyer, t.ex. en som alltid syns fast man skrollar. Om menyn tar upp för stor plats, kan man skapa en mindre variant eller dölja menyn helt vid skrollning nedåt och så fort besökaren skrollar uppåt på sidan så dyker menyn fram igen.

Man kan också använda sig av en knapp istället för en meny, det är viktigt att besökarna förstår att de måste trycka på den för att få fram hela menyn. Om det är möjligt är det dock en fördel att visa hela menyn då besökaren, indirekt skapar sig en bild av hur hemsidan är strukturerad och vad den erbjuder genom att se vilka menyval som finns, hur de är ordnade och prioriterade. Vad man väljer får vara en övervägning man gör när man ser till helheten.

följa webbdesigner

Placera rätt

Hemsidor som känns harmoniska och balanserade är ofta designade mot ett osynligt rutnät. Istället för att placera ut saker slumpmässigt beroende på storlek eller vad som känns naturligt för en given situation så låter man utformning och placering av allt innehåll styras av linjerna i ett rutnät. Detta nät syns naturligtvis inte för besökaren utan bara för dig som designar hemsidan. Det kan bestå av vertikala, och horisontella, linjer som olika element som bilder, textrutor m.m. fäster sig emot och som hjälper till med symmetrin. Det hjälper till att du automatiskt får innehållet placerat med ett bra utrymme mellan sig. Det skapar ordning, harmoni och struktur. Din webbplats får ett balanserat intryck och blir lättare för ögat att följa.

Plattdesign

En av de tydligaste designtrenderna på webben på senare tid har varit det som allmänt kallas för flat design. Det startade som en motreaktion på den avancerade design som blev vanligare i takt med att datorer och teknik blev kraftfullare och kunde hantera den. Det blev för mycket av det goda, t.ex. ikoner eller knappar som såg ut som de var gjorda av sten eller trä m.m. Plattdesign handlar helt enkelt om att lägga fokus på det som är viktigt på hemsidan, nämligen på innehållet och inte på flashiga element.

Färgkombinationer

Färger är ofta ett bra sätt att variera utseendet på en hemsida, dock är det en vetenskap i sig. Det är viktigt att man väljer färger som faktiskt fungerar med varandra. Detta kan vara svårt att avgöra om man inte har några kunskaper inom området. Man kan t.ex. ta hjälp av sajter som ger tips eller exempel på färgkombinationer som fungerar ihop för att hitta något som passar din hemsida.

webbdesign

Använd stora bilder och media

Internet idag är snabbt och människor har sett det mesta. Det är nästan ett måste att ha med bilder som får ta plats och annan tung media på din hemsida. Låt bilder flöda ut till kanterna. Bryt av flödet med en stor bild som väcker den skrollande besökaren och som visar att här kommer det något nytt intressant igen.

Filmer ger också en djupare förändring av beteendet hos besökare än bara text och bild. Filmer som används tillsammans med text och bild skapar något som påverkar besökaren mer. Detta är viktigt att använda sig av för de som vill bygga ett varumärke, vinna över åsikter för sin sak, förklara svåra begrepp eller att skapa lojala följare och kunder.

Anpassa för målgruppen

Till sist, tänk på att all design är underkastat målgruppsfokuset. Är du en myndighet som ska nå hela folket eller är du en nischad butik som riktar sig till kräsna kunder? Då är det såklart skillnad i hur du använder design. En myndighet kanske tonar ner innehållet för att ge ett mer seriöst intryck. Den nischade butiken kanske satsar mer på stora känsloskapande innehåll som bilder och filmer och en design som undermedvetet kommunicerar personlighet och att de är unika. Kom ihåg att alltid göra din målgruppsanalys först.

Här kan du hitta Del 1