Oнлайн магазин: Как да създадем страници на колекции от продукти

onlineshop_illustrationМодулът за електронен магазин на Oxxy дава възможност не само да въведете вашите продукти, но и да ги организирате в колекции. Колекциите представляват категории, в които продуктите са групирани по определен принцип, избран от вас, като например вид, продуктова линия и др.

За да групирате продуктите в колекции, първо трябва да създадете дадената колекция в модула на електронния магазин. Ето подробни инструкции как става това стъпка по стъпка:

1. Създаване на колекция:

create collection

create collection2

2. Групиране на продукти във вече създадена колекция

Всеки продукт, в момента, в който се въвежда в платформата, може да бъде групиран в една или повече колекции. Към колекцията може да бъде добавян и вече съществуващ продукт, както и да бъде прехвърлян от една колекция в друга. Това става от модула за редакция на самия продукт.

product to collection

3. Създаване на страници в уебсайта за всяка колекция

След като сте създали колекции и сте групирали в тях отделните продукти в модула на електронния магазин, е необходимо да създадете страници в уебсайта, отговарящи на самите колекции. Така всяка колекция ще има отделна страница на уебсайта, в която ще се визуализират продуктите. За целта трябва да излезете от модула на магазина и да се върнете в основния темплейт на уебсайта. Там от лявото меню “Всички страници” създайте нови страници, отговарящи на отделните колекции.

new collection pages

Новосъздадените страници могат да бъдат управлявани от същото меню, като бъдат задавани като подстраници на други чрез drag&drop или да бъдат редактирани чрез индивидуалното меню на всяка страница. Тук можете да видите кратко видео >

4. Добавяне на продуктите към страницата на колекцията

Когато страницата на колекцията е вече създадена на уебсайта, можете да добавите и съответните продуктите, използвайки лентата с елементи и по-специално елемента “Ел.магазин” и неговата опцията “Галерия с продукти”.

Product gallery

5. Зареждане на колекцията

При кликане на опцията “Галерия с продукти” се зарежда меню, което има бутон зъбно колело “Настройки”. От него се отваря в ляво друго меню, от което се избира коя от наличните колекции да се зареди в страницата.

product to collection page

С няколко прости стъпки продуктите са организирани в колекции и визуализирани на вашия уебсайт.

КЪМ ПЛАТФОРМАТА >