30% ръст на онлайн търговията в България за 2018

Janet_Naydenova_BEA1Интервю с Жанет Найденова, собственик на JNN Консулт ЕООД, първата маркетинг консултантска агенция, специализирана в областта на технологиите и дигиталния маркетинг, маркетинг агенция на Gartner за България. Притежава над 30 годишен професионален опит в областта на ИТ и маркетинга, 8 от които – в световна FORTUNE 500 компания, достигайки позиция маркетинг директор за Европа, Африка и Близкия Изток.

Жанет Найденова е маркетинг консултант на SEED (Southeast Europe Enterprise Development) – донорска организация на IFC (International Funds Corporation) към Световната банка, спечелил наградата “Най-добър консултант за Югоизточна Европа”, ICT маркетинг експерт на Европейския съюз. Тя е първият преподавател по Интернет маркетинг в СУ, магистърска програма по е-бизнес, първият сертифициран Магистър по Guerrilla Marketing в света, сертифициран през Интернет, водещ програми за обучения по Интернет и Guerrilla Marketing, издател на множество ‘White Papers” в областта на технологиите, член е на Българска Асоциация по Маркетинг, съучредител на Асоциация на малките и средните предприятия България, Председател на Управителния съвет на Българска Уеб Асоциация в периода 2006-2007 г. и Председател на “Интерактив Адвъртайзинг Бюро България” (IAB България) в периода 2009-2014 г. , понастоящем съучредител и Председател на Управителния съвет на Българска Е-комерс Асоциация.

Г-жо Найденова, можете ли да представите накратко БЕА (Българска Е-комерс Асоциация) и да разкажете кога е създадена, кой стои зад нея и какви са нейните цели?

Благодаря за поканата да гостувам в блога на Oxxy!

Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е създадена през март 2017 г. от водещи компании в областта на електронната търговия. БЕА e сдружение с нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза и има за цел чрез обединяване на фирмите, които развиват електронната търговия в България: електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия да подпомага създаването на добра среда за развитие на е-комерс бизнеса в страната, да създава и подкрепя добри практики сред онлайн търговците в посока по-голяма удовлетвореност на потребителите и по-добра комуникация с институциите и медиите.

BEA-logo-final

Основен приоритет на БЕА е да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

Кой може да стане член на БЕА, при какви условия и какви са предимствата за фирмите и онлaйн предприемачите?

Като официален представител на е-комерс бизнеса в България и член на Ecommerce Europe (www.ecommerce-europe.eu), БЕА е браншова организация, в която членуват доверени и уважавани компании в бранша, сериозни работодатели, инвеститори и данъкоплатци, полагащи сериозни усилия за развитие на електронната потребителска култура и то по най-добрият за потребителите начин. БЕА е отворена за всички компании, които искат заедно да развиваме е-комерс индустрията в България. Компаниите имат възможност сами да преценят дали искат да бъдат пълноправни членове с право на глас в Общото събрание и да бъдат избирани в Управтелния съвет или да бъдат асоциирани членове, които имат същите ползи, но без право на глас.

Сред основните ползи за членовете са:
• Защита интересите на членовете пред държавните органи и институции;
• Безплатен достъп до Европейския Е-комерс рипорт с данни за всеки от пазарите в Европа;
• Ексклузивни условия и цени за членовете – онлайн магазини, предоставени от договор между БЕА и DHL за доставки в чужбина;
• Специални отстъпки за български и международни конференции и е-комерс събития, обучения и др.
• Членство в общност, която работи в най-динамичния пазар и обменя знания и идеи.

Какви са най-новите инициативи на БЕА и къде онлайн заинтересуваните потребители могат да следят актуални новини и събития, свързани с Асоциацията?

БЕА работи по няколко направления, като това са само част от инициативите до края на годината:
• Становище на БЕА и предложения във връзка с „Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане“, залягаща издаването на електронни касови бележки;
• Позиция на БЕА във връзка с предложения от Eвропейската комисия 3% Digital Services Tax (DST) от оборота на дигиталните услуги;
• Безплатни семинари за е-комерс в страната, предназначени за онлайн предприемачите и бизнеса, водени от експерти с практически опит от членове на БЕА;
• Образователна програма за е-комерс, съвместно със Софийския университет за семестър 2018/2019;
• Кръгла маса с институциите „Safety and Security in e-Commerce” през декември 2018.

Заинтересованите онлайн потребители, могат да следят инициативите на уеб сайта на БЕА www.beabg.com, на фейсбук страницата ни и в Официалната група за е-комерс във фейсбук.

Какъв е пазарът на онлайн търговията в България и какви са Вашите очаквания?

Онлайн търговията B2C (бизнес към крайни потребители) в България нараства до 664 м. евро през 2018 г. (фиг.1), констатира Европейския доклад за електронна търговия 2018, представен от eCommerce Europe, EuroCommerce и еCommerce Foundation в Брюксел. Ръстът на пазара за 2018 г. спрямо 2017 г. достига 30%. За сравнение през 2017 г. обемът на B2C онлайн търговията е 511 млн. евро с ръст от 22 % спрямо 2016 г.

Фиг.1 Онлайн търговията B2C в България за периода 2013-2018 г.

ecommerce_bg

Източник: Европейски доклад за електронна търговия

Електронната търговия и дигитализацията на търговията на дребно и на едро променят основно сектора, създавайки нови бизнес възможности и модели, нови работни места и нови форми на взаимодействие с потребителите.

Над 1 250 000 българи пазаруват онлайн и все повече търговци на дребно продават онлайн. Най-важното – двете комбинират онлайн и офлайн пазаруването безпроблемно и правят целия процес още по-прозрачен, явен и сигурен за потребителя.

Тенденцията през следващите 3 години ще бъде повишен ръст на онлайн ритейла спрямо цялостното развитие на бранша. Офлайн ритейлът ще има ръстове от 3-5%, но големият ръст в ритейла ще дойде от онлайн търговията. Ако в момента имаме около 1,8% съотношение на онлайн търговия спрямо офлайн, прогнозите за следващата година за Централна и Източна Европа са, че тази цифра ще достигне до 3,8%-3,9%. В света за тази година съотношението онлайн ритейл спрямо цялостния ритейл е около 15% в азиатските пазари и около 12-13% за САЩ и Западна Европа. Така че перспективата пред нашия пазар e действително онлайн ритейлът да е този, който ще расте с по-голяма скорост.

България се нуждае от политики, които да насърчават това развитие и да позволят на потребителите и търговците да се възползват максимално и от потенциала на Европейския пазар на 500 милиона европейци, където европейският потребител отдавна е възприел онлайн потреблението в бита си и се доверява информирано, получавайки всички облаги