Проект “Дигитално училище”

Oxxy стартира проект “Дигитално училище”, свързан с развиването на дигитални умения на учениците в основните и средните училища. Инициативата е продължение на успешното сътрудничество с Русенски университет “Ангел Кънчев” за въвеждане на практически упражнения, отнасящи се до развиването на потенциала на младите в насока на онлайн предприемачеството. (Повече за партньорството можете да прочетете тук – Линк към статията).

Оxxy предоставя платформата си за създаване на уебсайтове на учебните заведения, за да я ползват при обученията по информатика, програмиране и нови технологии. Платформата позволява на преподаватели и ученици да изградят бързо и лесно уебсайтове и да ги публикуват онлайн без да са нужни някакви специални технически умения. По този начин учениците могат на практика да създадат свое онлайн представяне, дори онлайн магазин.

Познаването на дигиталната сфера и развиването на умения за използване на различни дигитални инструменти е важна част от компетенциите, които трябва да придобие всеки млад човек, който иска да се развива успешно професионално. Дигитализацията засяга всяка една част от нашия живот и добрата подготовка в тази област, осигурява конкурентни предимства при търсенето на работа и професионалната реализация.

В инициативата се включва както предоставяне на самата платформа, така и осигуряване на видео обучения и инструкции, които учителите и учениците да ползват. Провеждат се, също така и дистанционни обучения на преподавателите. На разположение на учениците има осигурена и асистенция и отговор на въпроси по време на изграждането уебсайтовете, които се осъществяват посредством онлайн чат. Идеята е да се предоставят всички необходими условия, за да могат учениците бързо и лесно да реализират своите онлайн проекти.

В същото време проектът “Дигитално училище” дава пълна свобода на всяко учебно заведение да организира и въведе работата с платформата на Oxxy според собствените си изисквания и възможности. Обучението с платформата е удобно да се провежда и дистанционно, тъй като всичко се случва онлайн.

Екипът на Oxxy вярва, че образованието в България трябва да бъде развивано и подкрепяно, както и да бъдат стимулирани всички инициативи, даващи практическа и конкретна насоченост при усвояването на знанията. Надяваме се с нашата инициатива да допринесем в тази посока.

Ако и Вашето училище желае да се включи в проекта “Дигитално училище” на Oxxy, моля, свържете се с нас!

Лице за контакт:
Надежда Шинева
nshineva@oxxy.com
тел.: 02 495 0888