Как сайтът ми да излиза напред в резултатите на Google?

Вече имате направен фирмен сайт или онлайн магазин и искате да разберете как той да се класира напред в резултатите на Google и бъде лесно откриваем? Това е един от най-важните въпрoси, който вълнува собствениците на уебсайтове. И е напълно разбираемо, имайки предвид, че всеки един потребител се обръща първо към Google, за да намери информация по тема, която го интересува. За съжаление, обаче, според статистиките потребителите разглеждат активно първите от 3 до 5 страници с резултати в Google по ключова дума, след което изоставят търсенето. Тоест, не е достатъчно уебсайтът ви присъства изобщо в резултатите, а е важно на коя позиция се класира. Най-голяма видимост и шанс да бъдат открити получават сайтовете, които излизат напред в класирането.

С тази статия бихме искали да дадем някои основни понятия свързани с функционирането на търсачката на Google, които обясняват кои фактори играят роля при позиционирането на уебсайтовете. Това би ви помогнало да разберете защо не излизате на предни позии и какво евентуално бихте могли да оптимизрате по вашия сайт, за да получите по-добро позициониране.

Включване в резултатите на Google

За да може един сайт да бъде открит в Google, той трябва да бъде присъства в резултатите на търсене. Включването в резултатите на Google става автоматично след като създадете вашия уебсайт и го публикувате, тъй като уеб роботи на търсачката обхождат непрекъснато интернет пространството и индексират сайтовете. За да могат, обаче, роботите да индексират сайта правилно е необходимо да бъдат направени основни SEO настройки на уебстраниците като заглавия на страниците, заглавия на снимки, въвеждане на т.нар. параметри headings при текстовите заглавия, въвеждане на подходящи разширения на URL, добавяне на описание на страниците в SEO настройките, както да се регистрира домейна в Google console. В платформата на Oxxy това става лесно и бързо, като се следват описаните стъпки в нашия наръчник.

След като бъде направена тази базова оптимизация на уебсайта, вече търсачката на Google може да го разпознае и индексира коректно, като го включи в своите резултати.

Оптимизацията на сайта за търсачката на Google е реално първата стъпка, която трябва да направите, за да влезете в резултатите. Присъствието в Google, обаче, не означава автоматически, че сайтът ще се показва в първите 3-5 страници на търсенията. Тук вече играят доста други фактори, които са описаните в точките по-долу.

Позициониране по ключови думи

Търсенията в Google се извършват по ключови думи. В тази връзка позиционирането за даден сайт не е генерално, а специфично по конкретна ключова дума. Един и същи сайт може да заема различно място в резултатите според вида на използваната ключова дума при търсене. Например, по една ключова дума да излиза на първа страница, а по друга на пета страница.

Един от факторите, който влияе на конкретната позиция е наличната конкуренция на други уебсайтове за същата ключва дума. Ако тази дума е популярна и има много уебсайтове, които имат свързано съдържание, тогава става много трудно за малък новосъздаден уебсайт да се класира добре. Първите позиции в позиционирането вече ще са заети от сайтове, които вече съществуват отдавна в интернет пространството, известни са и има доста линкве от други уебстраници, които сочат към тях. За алгоритъма на Google са важни, също така, броят и качеството на линковете, които сочат към вашия сайт. Колкото са повече те, толкова оценката на алгоритъма на Google е по-висока за дадения уебсайт и това му помага за по-добро класиране по ключови думи. Това се нарича външен линк билдинг.

Съществува и т.нар. вътрешен линк билдинг, който се изразява в линкове от самия уебсайт, които сочат към определена страница. Колкото повече линкове към една уеб страница, толкова Google я отчита за по-важна като съдържание и й дава по-добра оценка и възможности да излезе напред в класирането.

Това са само една част от параметрите, които отчита алгоритъма на Google, за да избере на кое място да позиционира вашия уебсайт.

Платени реклами

За един стартиращ стайт е трудно, дори в някои случаи невъзможно да излезе напред в резултатите по силно популярни думи поради изброените по-горе причини. В тази връзка Google им дава опция да получат видимост чрез платена реклама.  Това са рекламите, които излизат най-отгоре в резултатите. Те също не могат да бъдат неограничен брой и също има значение с какви параметри е построена самата рекламна кампания, за да може рекламодателят да излезе на по-предни места и страници при платените реклами.

Ако решите да използвате платени реклами е добре да се обърнете към специалисти, които да настроят кампаниите ви по най-добрия начин, за да можете да имате оптимално съотношение позиция/цена, използвайки най-релевантните ключови думи за вашата тематична ниша.