Цялата нужна информация свързана с пазара


Предоставянето на достъп до пълна и актуална информация относно състоянието на нашата компания е наш основен приоритет. Ние се опитваме да подсигурим лесна комуникация между акционери и инвеститори. В нашата страница „За инвеститори“ ще цялата Ви необходима информация относно компанията, в това число корпоративни документи и финансови отчети.
Новини


За повече информация:

Oxxy SA

681, rue de Neudorf

L-2220 Luxembourg

Благодаря!

Новата парола Ви бе изпратена на посочената електронна поща.

ИЛИ
ИЛИ